Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чазаа муниципалдыг дөрт котельнаяның капиталдыг септелгезин акшаландырган

Тываның чазаа муниципалдыг дөрт котельнаяның капиталдыг септелгезин акшаландырган 22.06.2016
 Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол республиканың Саң-хөө яамызынга ээлчеглиг одалга сезонунга белеткел кампаниязының акшаландырыышкынынче чогуур өскерилгени киирерин дааскан. Республиканың кожууннарында дөрт улуг чылыг генерациязын - Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларда база Чаа-Хөл биле Хову-Аксы суурларда котельнаяларны кышка белеткээринге Тываның бюджединден 12,4 млн. рубльди тускайлаан. 
 ТР-ниң Чылыг, энергетика яамызы, керээде айыттынганы езугаар ажылды хуусаазында база шынарлыг кылганын барымдаалап төлээри чогуур түңнүң үштүң бир кезиин аванс кылдыр үндүрген. Бүгү септелге ажылдарын сентябрьның 1-ге чедир доозар шыңгыы негелдени Шолбан Кара-оол тургускан.  
 Септекчилер үш ай четпес хуусаада, Ак-Довуракта чылыг четкизиниң шугумун бүрүнү-биле солааш, Чаа-Хөлде ол ажылдарның чамдыызын кылырлар. Ынчап кээрге ниитизи-биле 800 метр хоорзаны солуур. Ооң мурнунда котельнаяларга болгулап турган озал-ондактарның бир кол чылдагааны – чырык хандырылгазының магадылалын тургузуп турар реле камгалал дериг-херекселин эде чаартыр. 
 Котельнаяларның үзүктел чок ажылдаарын хандырарда бир кошкак адыр – котлоагрегаттарже суг бээр херекселди септээри көрдүнген. Суг-биле хандырылга системазын аңгы кылыр болза эки деп, специалистер санап турар.  
 Республика чазааның тускайлаан акша-хөреңгизи-биле Хову-Аксы суурда котельнаяда котелдарның дериг-херекселин база дузалал белдирлерни нормага дүүштүр кылырын уламчылаар. Циклон деп адаар амгы үениң болгаш идегелдиг хүл чыыр системаның кезектерин солууру – бирги чергениң ажылы ол.  
 Ак-Довурак, Шагаан-Арыг база Чаа-Хөлдүң энергетиктери чылыг энергиязының учедун чорудар дериг-херекселдерни база чаартырлар. Ону кылыптар болза, чылыг чарыгдалын контрольдаарынга эки болгаш хереглекчилер-биле кады санажылга системазы ажык апаар.

Возврат к списку