Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Алдын-кыс Конгар: Тываның Баштыңының Айыткалында даалгалар чогумчалыг, чөптүг болгаш үндезинниг

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Алдын-кыс Конгар: Тываның Баштыңының Айыткалында даалгалар чогумчалыг, чөптүг болгаш үндезинниг  17.12.2022
Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады Алдын-кыс Конгар Тываның Баштыңының салган даалгалары чогумчалыг, чөптүг болгаш үндезинниг деп санаан. Ам угланыышкыннар болгаш адырлар аайы-биле ажылды чурумчудар тодаргай планнарны кылыры арткан:

«Республикада дээди албан-дужаалдыг – Тываның Баштыңының салган сорулгаларын бөгүн дыңнадывыс. Республиканың адырлар аайы-биле хөгжүлдезиниң угланыышкынының сорулгазы салдынган. Эң кол адыр – социал политиканың хөгжүлдезинде. Тываның Баштыңы тускай шериг опреациязынче мөөңнеттинген оолдарже сагыш човаашкынны онзалап айытты.
Оон аңгыда, экономиканы хөгжүдер аңгы тодаргай угланыышкынны демдеглейн. Бо чылын республика бюджединиң орулгаларында элээн үлүг бо угланыышкында болган. Эрткен чылдарга деңнээрге “үлетпүр” экономиказының ажыл-чорудулгазы 15 хуу өзүлдени берген. Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускай программазының немей узаткан акшаландырыышкыны-биле келир чылда өзүлдени чедип алыры уламчылаар. Республика экономика рейтингизинде эрткен чылда чедимчелиг болганын демдеглезе чогуур. Айыткалда айыттынган планнарны келир чылын күүседиринге шупту үндезиннер бар. Чазак-биле ол сорулгаларны кады боттандырар бис».


Возврат к списку