Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чонунга бараан болган буянныг ажылдың мурнакчыларын шаңнап-мактаан

Чонунга бараан болган буянныг ажылдың мурнакчыларын шаңнап-мактаан 08.06.2023

Бөгүн, июнь 8-те, Улусчу чогаадылга бажыңынга, өскелерниң өөрүшкү-муңгаралын деңге үлежип, олар дээш кезээде сагыш човап чоруур эң-не буян сеткилдиг кижилерниң профессионал байырлалын демдеглээн байырлыг хемчег болуп эрткен.
Иштиг ие, чаа төрүттүнген чаш, ажы-төл, өг-бүле, кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилер, инвалидтер, хоочуннар, чааскаан чурттап чоруур бот кижилер, ажыл чок хамаатылар, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан улус, тускай шериг операциязының болгаш дайын хөделиишкиннериниң киржикчилери болгаш хоочуннары, оларның өг-бүлелери дээш, социал ажылдакчыларның хайгааралында ажыл-чорудулганы оон-даа уламчылап болур.
Бөгүн шалып иштиң маадырларынга өөрүп четтириишкинниң сөстерин дамчыдып, оларның ажылынга үнелелди бээр дээш, Россия Федерациязының Федерация Чөвүлелинден бөлүк сенаторлар байырлалга киришкен.
Социал керээ-биле ажыл-херээн шуудадып, боттарын ажыл-биле хандырган кижилерниң делгелге-садыглаашкыны аалчыларның сонуургалын хаара туткан. Сүттен болбаазыраткан чүзүн баазын ак чемнер, тыва национал идик-хеп, эттеп кылган алгы-кеш аймаа, ээрген дүктер болгаш оон аргаан хептер, херээжен кижиниң каасталгалары – сыргалар, чавагалар, билектээштер, тыва хөгжүм херекселдери дээш, тыва чоннуң ус-шеверин, уран-чогаадылгазын көргүскен делгелгени социал керээ алыкчылары делгээн.
Социал ажыл-биле холбаалыг социал ажылдакчы, социал педагог, социал ажыл специализи дээн ышкаш, амыдыралга чугула херек мергежилдерге тураскааткан профессионал байырлалды чылдың-на июнь 8-те демдеглеп эрттирип турар. Үениң базымының аайы-биле ол мергежилдерде эки турачы ажыл-биле холбаалыг чаа угланыышкыннар немежип турар. “Социал ажыл дээрге ажыл эвес, а чонунга бараан боор дээн сеткилдиң кыйгызы-дыр” – деп, Чазак даргазының оралакчызы Орлан Сарыгларның демдеглээни шын.
“Регион “Демография” национал төлевилелдиң программаларынга идепкейлиг киржип, республика девискээринде чоннуң социал хандырылга албан черлерин тудуп чаартыр арганы алган. Кожууннарда өг-бүлеге болгаш уругларга социал деткимче төптерин, хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернаттарын амгы үеге дүүштүр бүрүнү-биле эде чаартыр ажылдар чоруп турар. Ол-ла бүгүнүң артында социал ажылдакчының буян сиңген улуг ажылы туруп турарын демдеглезе чогуур. Силерниң ажыктыг болгаш буянныг ажыл-ижиңерге өөрүп четтириишкинниң сөстерин Тываның чонунуң мурнундан илередип тур бис” - деп, ол чугаалаан.
Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчы Орлан Сарыглар Социал ажылдакчының хүнүнде чыглып келген чонга, аалчыларга байырын чедиргеш, Тываның Баштыңының ат салган чарлыы-биле күрүне шаңналдарын тывыскан.
Бүренниң бажың-интернадының эмчи сестразы Алевтина Сатка, Эрзин кожуун чагыргазының социал хөгжүлде эргелелиниң консультантызы Оксана Чамзырайга, Барыын-Хемчтик кожууннуң өг-бүлеге социал дуза төвүнүң кижизидикчизи Аяна Дудупкенге, Дерзиг-Аксының бажың-интернадының ажылчыны Владимир Такталга база ол-ла интернаттың кижидикчизизи Анжела Монгеге, Ак-Довурак хоорайның Өг-бүлеге социал төптүң чолаачызы Валерий Сарыгларга социал адырның хөгжүлдезинге киирген улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин тывыскан.
РФ-тиң пенсия болгаш социал камгаладылга фондузунуң ТР-де салбырының кол эксперт специализи Анаймаа Тюлюш, “Деткимче” республиканың чонга социал хандырылга төвүнүң директору Буян Ооржак “Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин” алган.
Тыва Республикада хамаатыларның пенсия болгаш социал хандырылга болгаш камгаладылгазын организастап, тургузуп база хөгжүдеринге киирген улуг үлүг-хуузу, бедик профессионал чедиишкиннери, хөй чылдарда кызымак күш-ажылы дээш, клиент албанының ажылын организастаар килдистиң эксперти Чойгана Намы биле казначейство салбырының килдис начальниги – кол бухгалтери Рилла Кара-Сал олар “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчылары” хүндүлүг аттарның эдилекчилери болганнар.
Россия Федерациязының Федерация Чөвүлелиниң комитет даргазы Елена Бибикова Тыва Республиканың социал ажылдакчыларынга Федерация Чөвүлелиниң даргазы Валентина Матвиенконуң адындан байырын чедирип, федералдыг шаңналдарны тывыскан.
Россия Федерациязының Федералдыг Чыыжының Федерация Чөвүлелиниң Өөрүп четтириишкин бижиин Бай-Тайга кожууннуң Өг-бүлеге социал дуза төвүнүң социал ажылдакчызы Чойганмаа Салчакка тывыскан. Федерация Чөвүлелиниң социал политика талазы-биле комитеттиң Өөрүп четтириишкин бижиин Кызылдың хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернадының специализи Алина Серенмаага, мөңгүн волонтер Кара-кыс Ондарга, “Тиилелгениң волонтерлары” бүгү-российжи хөй-ниити шимчээшкининиң Тыва республика салбырының активчизи Эрес Дотпага, “Россияның херээженнер эвилели” хөй-ниити организациязының Тывада регионалдыг салбырының харыысалгалыг секретары Ольга Дондуйга тывыскан.
Күш-ажыл болгаш чонну ажылга хаара тудар федералдыг албанның удуртукчузунуң оралакчызы Ян Талбацкий Россия Федерациязының Күш-ажыл болгаш социал камгалал яамызының шаңналдарын эки ажылдыг ажылдакчыларга тывыскан.
РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыдының Өөрүп четтириишкинин “Деткимче” республиканың чонга социал хандырылга төвүнүң кол специализи Яра Сарыглар база ол-ла төптүң ажылдакчызы Лариса Монгуш, Чеди-Хөл кожууннуң Өг-бүлеге социал дуза төвүнүң кижизидикчизи Елена Донгак олар шаңнадарын байырлыг адыш часкаашкыны-биле алганнар.
Кызыл кожуун чагыргазының күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде эргелелиниң кол бухгалтери Марита Балчыймаага, “Деткимче” республиканың чонга социал хандырылга төвүнүң социал ажылдакчылары Любовь Бараан биле Долаана Очурга, Бии-Хем кожууннуң өг-бүлеге социал дуза төвүнүң социал ажылдакчызы Марина Ооржакка, Кызылдың хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернадының эмчи сестразы Айланмаа Монгушка РФ-тиң күш-ажыл болгаш социал камгалал сайыдының Хүндүлүг бижиктерин тывыскан.
Байырлалдың хүнүнде ажыл-иштиң шалыпчыларын ТР-ниң Дээди Хуралының, регионнуң Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде яамызының ведомство шаңналдары-биле шаңнап-мактаан. Социал ажылдакчыларның сагыш-сеткилин байырлалдың концерти улам каастаан.


Возврат к списку