Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер

Тыва чоннуң ынак хүрежин көргүзүп, хей-аъдын көдүрер 06.05.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың шыырак мөгелери-биле ужурашкаш, Ада-чурттуң ийиги дайынында улуг Тиилелгеге тураскааткан чаңчылчаан тыва хүреш маргылдаазын бо удаада албан эрттирип, хүрештиң аарыкчыларын өөртүр деп дугурушканын сагындыраал.
Кызыгаарлаттынган хемчеглер чуруму чарлаттынган бо үеде хөй кижилер чыглыр культура-массалыг, спортчу хемчеглерни хораан, ол ышкаш хөй-ниитиниң транспортунга, кудумчуга чоруурун кызыгаарлап, албан сагыыр негелделерни тургускан. Ылаңгыя массалыг хемчеглерни хораан бо үеде, Тываның Баштыңы чонунга солун, өөредиглиг, кижизидикчи утка-шынарлыг чаа арга-хевирлерни дилеп тыварын сүмелээн турган. 
Ш. Кара-оол Интернет четкизинде социал арыннарынга мынча деп бижээн: “Коронавирустуң нептереп тараан бо үезинде кижилерни бажың-балгадындан үнмейн олурарын чагаан кызыгаарлаттынган хемчеглер үезинде, хүреш маргылдаазын бир онзагай эрттирер деп шиитпирледивис. Май 9-та, Улуг Тиилелге хүнүнде, 13.00 шакта Интернетке маргылдааның дорт дамчыдылгазын албан организастаар бис. Шилиттинген сес мөгениң хүрежин чүгле социал четкилерге дамчыдар. Күчү-күштүг Россияның төөгүзүнде ыдыктыг ол байырлал хүнүнде бүгү чоннуң ынак хүрежин көргүспүшаан, кижилерниң хей-аъдын көдүрери чугула”. 
Тыва Республиканың Спорт яамызы, “Хүреш” тыва национал хүреш федерациязы база “Тыва” спорт школазы” күрүнениң бюджет албан чери Ада-чурттуң улуг дайынында Улуг Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан тыва хүреш маргылдаазын республиканың 8 мөгезиниң аразынга долгандырыг чуруму-биле эрттирер. 
“Субедей” спортчу ордуга эрттер хааглыг маргылдаада Тыва Республиканың Чаан мөгелери Эрес Кара-Сал, Сайын-Белек Тюлюш, Тыва Республиканың Начын мөгелери Айдың Монгуш, Одай Алдын-Сай болгаш шыырак аныяк мөгелер Кат Кенден, Мерген Монгуш, Кежик Ооржак, Мөңге-Эртине Куулар тыва хүрешке ынактарның, аарыкчыларның кичээнгейин хаара туткан чидиг оюнну көргүзерлер.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 9-та, 13.00 шакта “Тува 24” телеканалга болгаш “Фейсбук” болгаш “ВКонтакте” социал четкилерге тыва хүреш маргылдаазының дорт дамчыдылгазын өг-бүлелери-биле көрүп, хостуг үезин ажыктыг эрттиреринче чаңгыс чер-чурттугларын кыйгырган. 
“Айыыл чок чоруктуң чурумун сагып, чонувусту чаңгыс черге мөөңнеп чыгбас дээш, маргылдааны мындыг хевириг эрттирип турарывыс ол. Спорт яамызының чоруткан социологтуг айтырыг-харыызы-биле шилиттинген сес мөге хей-аъдыңарны көдүрүп, байырлал хүнүн бир янзы каастаары чугаажок. Халдавырыг аарыгдан ырак болуп, чоок кижилериңер-биле кады байырлалдың хүрежип көрүп, дыштанып алыры – ол эң кол” – деп, Тываның Баштыңы социал четкиде бодунуң арынында бижээн.

Возврат к списку