Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага бүдүрген барааннарны демдеглээр тускай таңма-демдекти бадылаан

Тывага бүдүрген барааннарны демдеглээр  тускай таңма-демдекти бадылаан 20.05.2013

«Тывага бүдүрген» – моон соңгаар мындыг демдек-биле Тывага бүдүрген, шынар талазы-биле тускай негелделерге дүгжүп турар барааннарны таңмалап, демдектээр. Мындыг демдекти Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Бир  суурга – бир бүдүрүлге» деп төлевилел езугаар ажылдап кылган. Экономика яамызының тайылбырлап турары-биле алырга мындыг демдек-биле чүгле тус черниң чиг-эдинден бүдүрген продукцияны таңмалаар. «Тывага бүдүрген» дугайында демдек продуктунуң арыг болгаш экологтуг айыыл чогун көргүзүп турар болгаш экономиктиг чижилге үезинде хереглекчилерниң бүзүрелин чаалап алырынга эргежок чугула чугула.   

Россияның девискээрлериниң аразындан Тыва хөй чылдарның дургузунда экология талазы-биле таарымчалыг деп санаттынып турар. Тываның девискээриниң хөй кезии экологияга айыыл байдалын тургузуп болур улуг бүдүрүлге объектилеринден хостуг. Оон аңгыда Тывада камгалалдыг бойдус девискээрлери эвээш эвес. Тыва малчыннарның көшкүн амыдыралы амгы үеге чедир кадагалаттынып артканы база мал-ажыл агыйының продукциязының экология талазы-биле арыын магадылап турар. Бадылаттынган бараан демдээнде бо бүгү утка-шынарлар шиңгээттинген.     

Демдек дээрбек хевирлиг, иштинде губернаторнуң төлевилели «Бир суурга – бир бүдүрүлге». Тывага бүдүрген» дээн дургаар бижиктиг. Дээрбектиң кырыккы кезээнде таптап- шеверлээр, бүдүрүлге үезинде эң эки чаңчылдарны сагаан чорукту көргүскен угулза бар. Узун дургаар ортузундан тура дески чарылган шугумнарның ийи талазында дыйлагар шыйыглар авторларның бодалын езугаар арыг экологияны бадыткап турар. 

Тыва Республиканың Чазааның доктаатканын езугаар «Тывага бүдүрген» деп демдекти Тываның девискээринде бүрүткеттинген, Тывада ажылдап турар организациялар болгаш хууда сайгарлыкчылар ажыглап болур. Демдекти реклама-чарлал кылырынга, продукциязын таңмалаарынга, ону садып турар черлерни айтырда ажыглап болур. Демдекти арага болгаш таакпы, куду шынарлыг, санитарлыг, техниктиг болгаш өске-даа доктааткан нормага дүүшпес барааннарны таңмалаарынга ажыглаары хоруглуг.

Демдекти карарткан уткалыг, аңаа хамаарыштыр багай хамаарылга тывылдырып болур парлалга материалдарынга ажыглаары база хоруглуг. Демдекти ажыглаар эргени тыпсырын хамаарылгалыг күүсекчи эрге-чагырга органнарынга, тус-чер чагыргаларынга дааскан. Экономика яамызы демдектиң хереглекчилериниң реестрин тургузар.


Возврат к списку