Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аныяк өг - бүлелерге

Аныяк өг - бүлелерге 18.03.2013
Тываның чурттакчы чонунуң ортумак назыны 30 хардан ашпас аныяк өг-бүлелерин оран-бажың-биле хандырары — эң чугула айтырыгларның бирээзи. Ону канчаар шиитпирлээринден аныяктарның амыдырал-чуртталгазының байдалы, эң ылаңгыя суурларга аныяк специалистерниң ажылга доктаары, көдээниң социал-экономиктиг хөгжүлдези кончуг хамааржыр. Ол айтырыгны шиитпирлээринге улуг ужур-дузаны «Тыва Республикага 2011-2015 чылдарда аныяк өг-бүлелерни оран-бажың-биле хандырары» деп республика программазы ойнаар ужурлуг.
    Бо программаның негелделери езугаар ооң киржикчилери чурттап турар черлеринде чуртталга шөлүнүң өртээнден хамаарыштыр бажың-балгат тудар, садар азы чээлилер алырынга чиигелделерлиг болур.
   2011 чылда программаны боттандырарынга федералдыг бюджеттен — 5578 муң рубльди, республика бюджединден – 10 миллион, тус чер бюджеттеринден — 2 миллион рубльди, ниитизи-биле 17 миллион 578 муң рубльди үндүрген. Ынчан программага дөрт кожуун, ийи хоорай киришкен, оран-бажыңга четтинеринге чиигелделерлиг социал төлевирлерни 30 аныяк өг-бүле алган.
    Эрткен чылын программага сес кожуун, Ак-Довурак биле Кызыл хоорай киришкеннер. Акшаландырыышкынның ниити хемчээли 25 миллион 156 муң рубльге чедир өскен. Чиигелделиг төлевирлер алырынга 40 аныяк өг-бүле киржир деп турган. Тус чер бюджеттери планнаттынган 3257 муң рубль төлевирлерни 7873 рубль чедиргени-биле программага 53 аныяк өг-бүле киржир аргалыг болган.
   Аныяк өг-бүлелерни оран-бажың-биле хандырары» программага 2013 чылда республика бюджединден – 7 миллион, тус чер бюджеттеринден –12,6 миллион, ниитизи-биле 19,6 миллион рубльди үндүрер. Федералдыг бюджеттен үндүрер акша-хөреңгиниң камгалалы Россияның Девискээрлер сайзыралының яамызында чоруп турар. Ооң түңнели март 21 үезинде билдине бээр. Чедиишкинниг камгалап алыр болза, 2013 чылда 150-200 аныяк өг-бүлелер оран-бажыңныг болурунга чиигелделиг төлевирлер алыр аргалыг апаар.

Возврат к списку