Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалынче кирген

Владислав Ховалыг Тываның Баштыңы албан-дужаалынче кирген 28.09.2021 Бөгүн, сентябрь 28-те, республиканың чаа соңгуткан баштыңы Владислав Ховалыгның дүжүлгеже саадаарының езулалы болуп эрткен. Ук езулал В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга санитар-эпидемиологтуг бүгү-ле негелделерни сагып эрткен.
Сибирь федералдыг округда РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко, Тываның Дээди Хуралының депутаттары, күрүне эрге-чагыргазының федералдыг болгаш регион органнарының, тус чер бот-башкарылга органнарының удуртукчулары, хөй-ниити организацияларының лидерлери, инвестиция компанияларының, бизнестиң база шажын-чүдүлге төлээлери байырлалга киришкен.
Ол ышкаш аңгы-аңгы чылдарда Тываны удуртуп чораан күрүне ажылдакчылары – СЭКП Тыва обкомунуң бирги секретары Григорий Ширшин, Тываның бирги президентизи Шериг-оол Ооржак база 2007 чылдан 2021 чылга чедир республика баштыңы Шолбан Кара-оол дүжүлгеге саадаар езулалдың хүндүлүг аалчылары болган.
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна соңгулдаларның түңнелин чарлап, Владислав Ховалыг соңгукчуларның 86 ажыг хуу үнүн ап, тиилелгени чедип алганын дыңнаткаш, Тыва Республиканың Баштыңы – Чазак Даргазының шынзыдылгазын тывыскан.
Владислав Ховалыг республиканың чонунга шынчы бараан болурунуң даңгыраан бергеш, эрге-чагырганың ыдык демдектери – Тываның Баштыңының хөрек демдээ биле таңмазын хүлээп алган.
Соңгукчуларга четтиргенин илеретпишаан, республиканың шапкын хөгжүлдези дээш эгелеп алган ажыл-херээн уламчылаарда, чаа арга-хевирлерни ажыглаарын ол аазаан. “Тывада амыдыралды экижидер дээш кылып болур чүүлдеримни шуптузун ажыглаар мен. Ол ышкаш силерниң деткимчеңерге идегеп тур мен, чаңгыс чер-чурттуглар” – деп, ол чугаалаан.
Россияның Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы Вадим Головко республика Баштыңы албан-дужаалче албан езузу-биле киргени дээш, Владислав Ховалыгга байырны чедирген. “Владислав Ховалыг ниитилелди чаңгыс аайлаштырып, Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң хөй кезииниң бүзүрелин чаалап алганын, соңгулданың түңнелдери көргүскен. Чон республиканың чаа соңгуткан удуртукчузунуң шилип алган уг-шиин деткип, келир үеге улуг ынанып, бүзүреп турарын ол чугаалап турар” – деп, бүрүн эргелиг төлээниң оралакчызы демдеглээн.
Тываны 14 чыл удурткан соонда, хуусаадан эрте халашкан республика Баштыңы Шолбан Кара-оолду Владислав Ховалыг солаанын сагындыраал. Россияның Президентизи Владимир Путин 2021 чылдың апрель 7-де Чарлыы-биле, Владислав Ховалыгны Тываның Баштыңы албан-дужаалга түр када томуйлаан турган.
Тываның Баштыңы албан-дужаалче соңгулдаларга Владислав Ховалыгдан аңгыда дөрт кордакчы киришкен. 2021 чылдың сентябрь 17-19 хүннеринде эрткен соңгулдаларга Владислав Ховалыгга соңгукчуларның 86,81 хуузу үнүн берген.

Возврат к списку