Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүн ярмаркалары уламчылап турар

Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүн ярмаркалары уламчылап турар 29.03.2022 Апрельдиң 1-де, субботада, көдээ ажыл-агый продукция бүдүрүкчүлериниң дыштаныр хүннүң садыглаашкын-ярмарказын найысылал Кызылдың Дружба кудумчузунда “Глория” садыының баарында шөлге эрттирерин, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Аңаа республиканың кожууннарындан көдээ бүдүрүлгелер, араттар, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” төлевилел киржикчилери дээш, мал болгаш чер ажылы-биле сырый холбаалыг кижилер боттарының барааннарын таарымчалыг өртекке садып-саарар. Садыгланырынга эптиг майгыннарны 400 акша-биле хөлезилеп ап болур болза, а ыраккы кожууннардан көдээ бараан бүдүрүкчүлеринге ону халас тургузуп бээр. Садыгланыр черни баш бурунгаар демдегледип алыры-биле, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының бо электроннуг почтазынче чагыгны октаар: fond17msx@mail.ru . Кандыг бир айтырыглар тургустуна берзе, харылзажыр телефоннарның дугаарлары: 8(39422) 2-62-22 , 8-923-544-2570. Тускай амдан холуксаалары немевээн, чаа саап кылган сүт продукциязын, эът аймаан база дузаан, ыштаан, хаптаан дээш, көдээ ишчилерниң бүдүрген аъш-чемин ярмаркадан тып, садып ап болур силер. Ярмарка-садыглаашкынче далажыңар!

Возврат к списку