Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Интернет харылзааны экижидери - биле

Интернет харылзааны экижидери - биле 07.05.2013
Тываның Баштыңының тургускан айтырыын шиитпирлээриниң талазы-биле саналдарны «Ростелеком» ААН белеткээр.
   Москвага сургакчылап чорааш, Шолбан Кара-оол «Ростелеком» ААН компанияның президентизи Сергей Калугин-биле ужурашкан. Республика девискээринге харылзаа операторларынга хамаарыштыр компанияның тариф политиказының, регионнуң девискээринге ооң инфраструктуразын сайзырадырының айтырыгларын чугаалашкан.
   «Ростелеком» ААН болза, Тываны харылзааның чаңгыс аай инфраструктуразы-биле харылзаштырып турар харылзааның кол удазын-оптика каналының ээзи болуп турар. Ол каналды «Ростелеком» ААН-ниң 2009 чылда кылып эгелээни «Челябинск—Хабаровск участогунга дээрбек тургузугну организастаары, Россия Федерациязының чамдык—Абакан, Новокузнецк, Кызыл, Красноярск хоорайларынче чурагай үнүүшкүннерин организастаары» төлевилелге дүүштүр туткан.
   Амгы үеде Абакан—Кызыл каналы 24 удазындан тургустунган, оларның 20-зи «Ростелекомга» хамааржыр. Бир удазынга медээ дамчыдарының дүргенин 100Мбит/сек. чедирер аргалыг-даа болза, Тываның чурттакчыларында Интернет четкизинче шынарлыг кирер арга чок болуп турар, ол чорук өске регионнарның, оон туржук Сибирьниң федералдыг округунуң чурттакчыларынга хамаарыштыр дең эвес байдалды тургузуп турар. «Харылзааның тус чер операторларынга хамаарыштыр чогумчалыг политиканың чогу Тывага телекоммуникация инфраструктуразын сайзырадырынга шаптык болуп турар» — деп, Шолбан Кара-оол айыткан.

Возврат к списку