Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өвүрнүң ыраккы суурларынче дүрген дамчыыр Интернетти киирген

Өвүрнүң ыраккы суурларынче дүрген дамчыыр Интернетти киирген 06.09.2022 Тываның Өвүр кожуунунуң ыраккы суурларын дүрген дамчыыр Интернетте кошкан. «МТС» компания Дус-Даг, Чаа-Суур база Ак-Чыраа суурларда 4G интернетти кииргенин дыңнаткан.
Ак-Чыраада дөрткү үе-чаданың мобильдиг харылзааpы бир дугаар келгени бо. Моол-биле кызыгаарда суур ооң мурнунда бажың роутери-биле ажылдаар фемтосотаны - эвээш күчүлүг 3G бичежек баазалыг станцияны ажыглап турган. Август төнчүзүнде Ак-Чыраада база Чаа-Суурда 4G-ниң бүрүн дериг-херекселин тургузупкан.
Дус-Даг суурнуң муң хире чурттакчызы дүрген дамчыыр Интернеттиң бүгү ажыын ажыглап эгелээн: секунда дургузунда смартфонче ажылдаар азы өөренир улуг хемчээлдиг чүүлдерни киирип, күрүне ачы-дузаларын ап, почтадан чоруткан азы кел чыдар чүүлдерин көрүп, эки шынарлыг киноларны көөр аргалыг апарган.
“Республиканың эвээш чурттакчылыг бичии суурларын 4G харылзаазы-биле хандырар төлевилелди уламчылап турар бис – деп, Тывада МТС директору Экер Хертек чугаалаан. - Мооң мурнунда Барыын-Хемчик кожууннуң Аяңгаты база Хөнделең, Чөөн-Хемчиктиг Элдиг-Хем база Чеди-Хөлдүң Хөлчүк суурларының чурттакчыларында мобильдиг харылзаа база дүрген Интернетти киирген. Олар “улуг чер”-биле харылзаалыг апарып, чурагай делегейиниң шупту ажыын ажыглап эгелээн. Мобильдиг харылзаа чараш бойдус-чурумалдыг, культурлуг болгаш төөгүлүг өнчү-салгалдыг Тывавыстың мындыг онзагай булуңнарының турисчи курлавырын ажыдарынга улуг ужур-дузалыг”.

Возврат к списку