Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан

Тываның үш кожуунунда карантинни чарлаан 18.02.2019
Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели Кызыл, Бии-Хем база Каа-Хем кожууннарның школаларында база республиканың шупту уруглар садтарында чеди хонуктуң карантинин саналдаан.
15 харга чедир база оон улуг назылыг чурттакчы чоннуң ортузунда аарыг Каа-Хемде - 259,8 хуу, Бии-Хемде –185,7 хуу, Кызыл кожуунда – 155,7 хуу четкен. 
Хүннүң-не чоруткан оперативтиг мониторинг түңнелинден алгаш көөрге, 6 хонук дургузунда, республикада ОРВИ-ден аараан 3493 таварылга бүрүткеттинген, 10 муң чурттакчы чонга онааштыр 106,1 кижи. Республиканың 13 административтиг территориязының девискээринде чурттакчы чон ортузунда грипптен аарыыры эпидемиологтуг байдалды ажып, 130 хуу болган. Улуг-Хем, Өвүр, Чаа-Хөл, Эрзин, Тожу кожууннарда эпидемиологтуг деңнелди ашкан. Аарыг 197 кижини эмнелгелерде чыттырган. 
Роспотребнадзор эргелели ОРВИ база грипп аарыының көвүдээнин көргеш, халдавырга удур хемчеглерни күштелдирерин сүмелээн. Школалар, уруглар садтары, ортумак болгаш дээди өөредилге черлери база организацияларда эмчи ажылдакчылары аарыгның ылгавыр демдектери бар кижилерни эртениң-не аңгылаар. Кээп турар уругларның мониторингизин тургузар, эъдиниң изиин хынаар, арнынга маскалыг болурун хандырар, өрээлдерни аргаарладып, аштап-арыгдаар, дезинфекция чурумун сагыыр, бактерицидтиг сайгылгааннар ажылын хыналдага алыр. 
Өөредилге албан черлериниң бөлүктеринде, класстарда уругларның 20-ден 30 хире хуузу, а албан черинде өөреникчилерниң 30 хуузу грипптээш келбейн турар болза, өөредилге чорудуун түр када тургузарын сүмелээн. Бөлүктерде, класстарда, албан черлеринде келиишкинниң хүн бүрүде мониторинг көргүзүүнге даянгаш, Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелелиниң чөпшээрели-биле, албан чериниң удуртукчузу кызыгаарлаашкынны киирер дугайында дужаалды үндүрер.  
Шупту албан черлеринге, садыг база хөй-ниити чемненилге черлеринге маска чурумун киирип, культура-массалыг хемчеглер эрттирерин хоруур. Кадык камгалал яамызы поликлиникаларга, ФАП-тарга, амбулаторияларга аарыг кижилер хүлээп алыр үени узадырын, бажыңче үнер бригадалар санын көвүдедирин, аарыг кижилерни эмнелгеге чыттырарын хандырарын, херек болза немелде оруннарны салырын сүмелээн.

Возврат к списку