Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер

Август 23-25 хүннеринде Кызылга, «Тыва Экспо – 2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкын болуп эртер 12.08.2019
2019 чылдың август 23-25 хүннеринде, И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге «Тыва Экспо-2019. Күс» универсалдыг делгелге-садыглаашкынны эрттирер. 
Тус черниң продукциязын бурунгаарладып, чаа продукцияларны болгаш чедиишкиннерни таныштырып, ажыл-агыйжы болгаш садыгжы харылзааларны калбартыры – делгелгениң кол сорулгазы. 
Тыва Республиканың, Новосибирск облазының, Хакас Республиканың база өске-даа регионнарның сайгарлыкчы субъектилери боттарының продукцияларын база ачы-дузаларын делгээр. Тыва Республика «Тывага бүдүрген» деп ылгавыр демдек-биле тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин бөлүктээн. 
Делгелге үлетпүр адырының – тудуг, ЧКА, АҮК специалистерин, республиканың чурттакчыларын база аалчыларын сонуургадып, хереглел барааннарын, идик-хеп, фермерлерден аъш-чем аймаан, бажың дериг-херекселдерин база материалдарын делгээр. 
Тыва Республиканың Экономика яамызы, Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорук деткиир фондузу, «Сибэкспосервис» делгелге компаниязы” КХН делгелгени организастап эрттирер. 
Тыва Республикада продукция бүдүрер ажыл-чорудулгалыг кылдыр бүрүткеткен биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилери халас киржир чагыгны Тыва Республиканың Чазак бажыңында 209 дугаарлыг кабинетке киирип азы 2-17-67 дугарлыг телефон-биле дамчыдып болур.

Возврат к списку