Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ак-Довуракка чазак кежигүннери биле Дээди хуралдың депутаттары үнүүшкүннүг хуралды эрттирген

Ак-Довуракка чазак кежигүннери биле Дээди хуралдың депутаттары үнүүшкүннүг хуралды эрттирген 28.03.2016
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң даалгазы-биле, Тыва Республиканың Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар – Тыва Республиканың саң-хөө сайыды О.С. Достай, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) Энергетика, тудуг, транспорт болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый комитединиң даргазы А.Т. Конгар, Тыва Республиканың экономика сайыды Е.В. Каратаева, Ак-Довурак хоорайның баштыңы – Төлээлекчилер хуралының даргазы А.О. Куулар, Ак-Довурак хоорай чагыргазының даргазы Ш.А. Ооржак, хоорай чагыргазының саң-хөө эргелелиниң начальниги О.И. Суханова база хоорайның хөй-ниити төлээлери «Тыва даг-дүгү» даг-болбаазырадылга комбинады КХН-ниң даг-дүгүн казып-тывар бүдүрүлгезин катап тургузар айтырыгны чугаалашканнар. Хурал эгелээр мурнунда бүдүрүлгениң технологтуг база бүдүрүлге шөлдерин хынап көргеннер. 
  «Тыва даг-дүгү» даг-болбаазырадылга комбинады КХН-ниң чиңгине директору В.К. Тоестев бүдүрүлгени катап тургузар ажылдарның дугайында илеткээн. Хемчеглер планы (орук картазы) езугаар, бо чылдың февраль-март айларда септелге ажылдары дооступ, дериг-херекселдерни эптеп салгаш, бүдүрер продукцияның чөпшээрелин алгаш, ДСК, ЦОВР-нуң шенелде продукциязын үндүрер ужурлуг. Ындыг болзажок, март 26-ның хүнүнге дээр ол ажылдар кылдынмаан болгаш, графиктен озалдаан. А ДСК, ЦОВР-нуң шенелде продукциязын бо чылдың июньда бүдүрерин планнаан болуп турар. 
  Бо чылдың апрель 1-ге чедир, кылган ажылдарын бадыткаан документилерни кошкан тодаргай отчетту республиканың чазаанга бээрин даг-болбаазырадылга комбинадының удуртулгазы дугурушкан. База ол ышкаш 2016 чылдың неделя санында ажыл-чорудулга графигин тургузарын комбинаттың удуртулгазынга сүмелээн. 
  Ак-Довурак хоорайның хөй-ниитизи даг-болбаазырадылга комбинадының бүдүрүлге ажыл-чорудуу катап эгелээринге онза кичээнгейни углап, «Тываасбестиң» территориязындан эт-хөреңгини (кара болгаш өңнүг демир-дести) үндүр сөөртүрүн хоруп турар. 
  Бо чылдың апрель 30-ге чедир, ужуражылганың түңнелдерин үндүрерин, шупту бир үн-биле бадылаан.

Возврат к списку