Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада COVID-19 аарыы көдүрүлгенинден беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен

Тывада COVID-19 аарыы көдүрүлгенинден беш школаны ырактан өөренир кылдыр шилчиткен 21.01.2022 Январьның 22-ден Кызыл хоорайның 1, 3, 5 дугаар школалары база 15 дугаар лицей, ол ышкаш Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурнуң школазы ырактан өөренир хевирже шилчээн. Найысылалдың арткан школаларының 9,10,11 класстың доозукчулары өөредилгезин уламчылаар. Коронавирус халдавырын нептеретпес талазы-биле оперативтиг штабтың бөгүнгү хуралында ындыг шиитпирни хүлээп алган. Регионнуң Кадык камгалал яамызының медээзи-биле алырга, эрткен хонукта 98 кижи аараан, ооң мурнунда хүнден 15 кижи хөй. Эң-не хөй өзүлде Кызыл хоорайда демдеглеттинген – 39 кижи, Кызыл кожуунда – 20. Аараан кижилерниң хар-назынын көөр болза, 17 харга чедир – 36 уруг, ортумак назылыг – 47 кижи. Эмнээшкинде 1348 аарыг кижи бар, оларның 367-зи - стационарларда, поликлиникаларда - 981. 285 чаштар чыдар эмнелгелерде. Аараан уруглар саны көвүдеп турарындан, 70 оруннуг салбырны ажыдар деп шиитпирлээн. Уруглар салбырындан аңгыда, Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде ийиги госпитальды ажыткан. Ол ышкаш ковидтээн иштиг херээженнер эмнээр кылдыр, Кызылдың Гагарин кудумчузунда Божудулга бажыңынга 80 оруннуг акушер-гинекология стационарын ажыдар. Оон аңгыда Титов кудумчузунда терапия салбырын «кызыл зонаже» белеткеп, 300 орунну салыр. Аарыгның хенертен көдүрүлгени-биле, эмчилер уругларның чыдар эмнелгезинче, республиканың 1 дугаар эмнелгезинче база Консультативтиг-диагностика поликлиниказында гериатрия хүндүскү салбырынче планныг хүлээп алыышкыннарны түр када соксаткан. Поликлиникалар амдыызында анаа чурум-биле ажылдап турар. Эм-таң аймаа бир айда, СИЗ-тер – үш ай хире үеже чедер. Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай эмчилер бирги кыйгыртылгаже үнүп, аарыг кижилерни эргип турар болганда, ооң-биле чергелештир соңгаарладып болбас эмчи дузазының планныг үнүүшкүннеринни кылып, бажыңнарже кыйгыртып турар болганда, чогуур санныг транспорт-биле хандырарын республиканың оперативтиг штавындан дилээн. Бо үеде 50 санныг транспорт херек. Оперативтиг штабтың шиитпири-биле, Кызыл хоорайның девискээрин хандырарынга эрге-чагырга органнарының база ооң удуртулгазында организацияларның транспортун хаара тудар. Муниципалитеттерге хамаарыштыр кожуун чагыргалары автомашиналарны тускайлаар шиитпирни үндүрер. Хоорай школаларында аарыг өөскүп, регионнуң найысылалында езулуг эпидемия эгелээн. Мэрниң оралакчызы Наталья Попугалова аараан өөреникчилер саны шактан шакче өзүп турарын дыңнаткан. Аарыгны оон ыңай таратпазы-биле, хоорай чагыргазы эртенден эгелеп 1, 3, 5 дугаар школаларның, 15 дугаар лицейниң шупту класстарынга, а арткан школаларга 1-ден 8 класстарга ырактан өөренир чурумну киирген. А эге класстар өөреникчилеринге бажыңга онаалгаларны мессенджерлерде ада-иелер бөлүктери таварыштыр берип, бот-өөредилгени организастаар. Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак уругларның бөлгүмнер, секциялар, клубтар болгаш өске-даа немелде өөредилгезин апрель 1-ге чедир түр када соксадыр саналды киирген. Организациялар база албан черлери хамаатылар хүлээп алырын, хостуг олуттарже конкурстар эрттирерин хоруур деп база саналдаан.

Возврат к списку