Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган

Tыва бодунуң авиабүдүрүлгезинге чаа Ми-8-ти садып алган 22.08.2018
Тывада «Тыва Авиа» регион авиакомпаниязы чаа үениң Ми-8АМТ вертоледун садып ап, парыгын четчелээн. Лизинг-биле машинаны садып алганын орук-транспорт сайыды Олег Бады дыңнаткан. Суднону чыып кылган Улан-Удэниң авиазаводундан «Тыва авиа» ужудукчулары боттары бо неделяда эккелгеш, бөгүн республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга көргүскен.  
«Совет үе соонда, бистиң авиапарыгывыс бир-ле дугаар чаа Ми-8 вертолеттуг болган. Лизинг-биле ону садып албышаан, «ГазпромАвиа» өөредилге төвүнге «Тыва Авиа»-ның ажылдакчыларын эде белеткээн соонда, чаа суднону шупту бистиң кадрларывыс: 2 борт-механик, 5 ужудукчу, чер кырының 8 техник-механиктери ажыглап эгелээн. Вертолетту аарыг кижилер сөөртүрүнге таарыштырган, ынчангаш аңаа ажыглаар бис. Аэропорт ажыл-агыйывысты ынчаар катап тургузуп тур бис. Баштай кезектеп үлежип апаарын болдурбадывыс, оон ооң эрге-байдалын сайгарып алдывыс, чоорту ужудуп-хондурар шөлдү чаарткаш, ам профессионал коллективти катап четчелеп, кижилер чаа техникага ажылдаар кылдыр, бурунгаар чүткүдер бис» - деп, Тываның Баштыңы вертолетту көрген соонда бодалын үлешкен. 
«Тыва Авиа» компания бо хүнге чедир, 80 чылдарда үндүрген, эрги модельдиң Ми-8 деп ийи вертолеттуг турган. Ми-8АМТ оларга деңнээрге, элээн сайзыраңгай дериг-херекселдерлиг, экипажка база пассажирлерге таарымчалыг амгы үениң техниказы. Вертолетта туалет, гардероб, немелде кирер эжик, хол болгаш улуг чүъктер салыр тускай черлерлиг. Чайганыры болгаш даажы оожум, эптиг олуттар, калбак соңгалар, кондиционер, информастыг болгаш аварийлиг таблонуң бары, люминесценциялыг чырык дээш, пассажирлерге эптиг байдалдар тургустунган. Машинага 26 пассажир кире бээр.  
Агаар суднозу ужуп келген соонда, баштайгы хүнден-не дежурныйлап эгелээн. «Тыва авиа» ону ажыглаар дугайында керээни Дүрген дуза болгаш айыыл-халап медициназының төвү-биле чарган. Ужуп чоруур «соңгаарладып болбас дуза» ажылы Тывада биче авиацияны быжыглап хөгжүдер угланыышкынныг республикага херек чугула социал төлевилел. Чылдың-на санавиация ужудуушкунунче федералдыг болгаш республика бюджеттеринден 129,6 миллион рубльди тускайлап турар. Ол акша-хөреңгиниң көвей кезиин өске регионнардан, чижээ, Ханты-Манси автономнуг округдан авиакомпания ажылдап ап турган. Республика ам бодунуң авиапарыгы база специалистери бар болганда, боттуң «дүрген дуза» агаар албанын сайзырадып эгелээр.

Возврат к списку