Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва “Хар ирбижи – 2023” хаак марафонунга белеткел эгелээн

Тыва “Хар ирбижи – 2023” хаак марафонунга белеткел эгелээн 10.03.2023

Марттың он сесте «Тайга» станциязынга "Хар ирбижи - 2023" хаак чарыжының VI маргылдаазы эгелээр. Чыл санында эртип турар чаңчылчаан маргылдаа ачы-буян сорулгалыг: ирбистиң чурттап турар бойдузунга болгаш девискээринге камныг болурунче кичээнгейни хаара тудар. Алды дугаар эртип турар маргылдааны Тыва Республиканың девискээринде ховар амытанны камгалап арттырарынга тураскаадып эрттирер.
Марафонну Тыва Республиканың Спорт яамызының, Кызыл хоорай мэриязының база “Тыва” бойдус парыгы” РКБА-ның деткимчези-биле Тыва Республиканың хаак чарыжының федерациязы база Бүгү-делегейниң черлик бойдус фондузунуң Россияда Алтай-Саян салбыры (WWF) эрттирип турар.
Хаакчылар 10-50 километр хемчээлге чаржыр. Чүс ажыг спортчулар маргыладаага киржир. Хакасиядан, Красноярск крайдан, Новосибирск база Москва областарындан спортчулар келир. Оларның бирээзинге РФ-тиң спорт мастери Михаил Сорокинни хамаарыштырып болур.
Марафон белеткелин харыылаар оргкомитетти Тыва Республиканың Чазааның деңнелинде тургускан. Оргкомитеттиң кежигүннери Саян артындан спортчуларны уткуп, чыттырарының, “Тайга” станциязында маргылдаа эрттирер черже орукту аштаарының, чарыштың киржикчилерин аай-дедир сөөртүрүнүң, изиг чеминиң, волонтерларны хаара тударының дээш, өске-даа организастыг айтырыгларны шиитпирлээр.
Маргылдааның ажыдыышкынын 10.30 шакта планнаан. Старт 11.00 шакта.
Ховар дириг амытанны деткииринче угланган маргылдаага киржир күзелдиг кижилер чарыштың дугайында дүрүмнү Тыва Республиканың хаак чарыжының федерациязының сайтызындан flgrt.ru билип ап болур.
Хаак чарыжынга киржириниң айтырыглары-биле дараазында дугаарларже долгаар: +7983-369-1000 (Тыкыл-оол Айдыс); 8-923-385-5500 (Жуков Роман); 8-962-063-0123 (Суворин Михаил).


Возврат к списку