Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Март 6 - да Мөңгүн - Тайгага көшкеге бастырган оолдарның бежи тыпты берген

07.03.2013

Дүүн, март 6 - да, үш хүн дилээшкиннерниң түңнелинде 5 оолдарның мөчүзүн камгалакчылар болгаш эки - тура - биле дилээшкиннерде киржип турарлар казып тыпканнар. Бир дугаар оолду 15.00 шак турда тывылганын камгалакчылар лагеринче дилээшкин кылып турарлар рация таварыштыр дамчытканнар. Улаштыр ийи оолду ырак эвес черден тып алганнар. Дилээшкиннерни эки түңнелдиг болурунга Москва хоорайдан эккелгени тускай күштүг аппараттарның дузазы - биле чоргусканы чогумчалыг болган. Ону Кызылдан Ак - Баштыгның эдээнге вертолет - биле сөөртүп эккелген ужудукчулар маадырлыг чорукту кылып, тускай мергежилдиг камгалакчыларны болгаш оларның аппаратуразын бедик сүүрнүң кырынга дыка берге черге иемдик кадырга чаңгыс дугуйу дээп турар кылдыр хонупкаш, камгалакчыларны дүжүрүп кааннар. Камгалакчылар лагеринге турган Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол маадырлыг чорукту кылган вертолеттуң ужудукчуларынга өөрүп четтиргенин илередип, дилээшкиннерге чедирген ачы - буяны дээш улуу - биле өөрүп четтиргенин илереткен. Оон башка камгалакчылар лагеринден көшке баткан кадырга чедир чүгле барып чедип алырынга 3 шак ажыг үе херек. Аппаратура чүктеп алгаш үнген турган болза, оон - даа хөй үени чарыыр турган. Айыыл - халап болган черге берге байдалды өөренип көргеш, Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол Россияның Онза байдалдар яамызының сайыды В. Пучковтан камгалакчыларны даг эдээнден казып - дилеп турар черге чедирип турар тускай вертолет - биле дузалаарын дугурушкан. Дилээшкин ажылдарын дүргедедип болур чаңгыс аргазы ол деп Чазак Даргазы тайылбырлаан.

     Ак - Баштыг даанда агаар - бойдус үргүлчү өскерлип турарындан дүъш соонда хар чаап, дүвүлүг хат хадып эгелээн. Камгалакчылар эки аппараттарның күжү - биле удаа - дараазында 5 оолдарның мөчүзүн кежээкиниң 16 шакта дилеп тып алганнар. Сөөлгү 6 дугаар оолду дилээринге агаар - бойдус шаптыктааны - биле эртенги хүнче чылдарган. А тывылган оолдарның мөчүзүн суурже бадыргаш, ада - иезинге таныттырар хемчеглерни кылып чоргускан.  

     Дилеп - тывар ажылдарга ниитизи - биле 239 кижи киржип турар, 40 автотехника хаара туттунган. Россияның ОБЯ Тывада эргелелинде “изиг шугум” ажылдап турар. Телефон дугаары: 8(39422) 9-99-99.


Возврат к списку