Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Приморье крайдан фермер тыва уксаалыг хойларны азырап, өстүрер

Приморье крайдан фермер тыва уксаалыг хойларны азырап, өстүрер 11.01.2023

Приморьениң агаар-бойдузунга баш бурунгаар чаңчыктырар дээш, тыва уксаалыг тогдуларны ында садып апаргандан бээр, беш ай чеде берген. Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы регионнуң көдээ ажыл-агый адырын деткип, эрткен чылдың сентябрьда, крайның Терней районундан «Андреев К.Н.» фермер ажыл-агыйынга уксаалыг хойларны дамчыткан. Фермер ажыл-агыйының баштыңы Кирилл Андреев крайның агаар-бойдузунга тогду хойлар эки тааржып турар, ынчангаш ам бүдүрүкчү кошкарлар садып алгаш, тыва уксаалыг шээр малды азырап өстүрер деп планнап турарын дыңнаткан.
- Малдар тус черниң агаарынга тааржы берген. Тывага, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының удуртулгазынга база "Бай-Хөл" кооперативтиң даргазы Эртине Ангырович Манзайга мени деткээни дээш, сеткилим ханызындан четтиргеним илереттим – деп, Приморьениң малчыны дыңнаткан.
Эрткен чылдың июньда, Читага 18 дугаар Ыраккы чөөн чүктүң уксаалыг хой база өшкү делгелгезинге, Тываның көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Ондар киржип тургаш, 100 уксаалыг хойларны дамчыдар дугайында шиитпирни хүлээп алган. Ынчан делгелгеге 19 ажыл-агыйлар, ооң иштинде Тывадан дөрт көдээ ажыл-агый организациялары киришкен. Приморье крайдан «Андреев К.Н.» арат ажыл-агый регионнар арызының делгелгезинге бир дугаар киришкен.
Ынчан Тыва Республикадан «Бай-Хөл» агрокооператив биле «Сайзырал» өшкү ажыл-агыйы делгелгеге тиилээн, а тыва хойларның уксаазының шынарын жюри кежигүннери бедии-биле үнелээн турган.
Кирилл Андреев тыва коллегаларындан шээр малды ам-даа немей садып алгаш, крайга уксаалыг малдарын бир дугаар өстүрер деп турарын чугаалаан: «Бо чылын Тывадан бүдүрүкчү кошкарларны садып алыр бис. Элээн каш ажыл-агыйларны көрүп алдым».


Возврат к списку