Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр 16.01.2020
Тываның Чазаа 2020-2022 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капиталдыг септелге чорударының кыска хуусаалыг планын бадылаан. ТР-ниң Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый яамызының белеткээни документиде хөй квартиралыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээрин айыткан. 
Ниитизи-биле 191 млн. ажыг рубльди септелге ажылдарынче үндүрер. Бажыңнар ээлериниң – 178,9 млн. рубль хире акша-хөреңгизи саң-хөө хандырылгазының кол кезээн хандырар. Республика бюджединден 10,5 хире млн. рубльди база муниципалитеттер 1,6 млн. рубльди септелгеже киириштирер. 
Республиканың муниципалдыг тургузугларының тус чер бот-башкарылга органнарының хүлээп алганы,ындыг документилеринге даянгаш планны ажылдап кылганын республиканың Тудуг яамызы тайылбырлаан. 2013 – 2043 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капитал септелге кылыр үр хуусаалыг программаже Тывада шупту 492 бажың кирген.
 Тываның Капитал септелге фондузунуң отчеттуг сан-чурагайлары-биле алырга, капитал септелгениң үр хуусаалыг программазынче кирген даңзыда 140 бажыңны 2015-2019 чылдарда септеп-селээн. Акша-хөреңгиниң чедишпези программа күүселдезин саададып турарын фонд дыңнаткан. Херек кырында республикада капитал септелге дээш дадывыр РФ-те эң эвээш – 1 дөрбелчин метрде 5,3 рубль (Хакасияда - 6,33 рубль, Красноярск крайда – 8,5-тен 11,9 рубль), база ооң чыылдазы 60 ажыг хуу. Ынчангаш бо хүнде Капитал септелге фондузунуң мурнунда өрениң түңү 159,5 млн. рубль чеде берген. Ол дээрге фондунуң 4 чыл дургузунда чыгган дадывыры – 154,4 млн. рубль акшадан безин хөй болуп турар. 
РФ-тиң субъектизиниң нормативтиг актызынга даянгаш тургускан регион операторунуң агар санындан ийикпе, азы капитал септелге фондузунуң тускай агар санында бажың ээлериниң албан төлээр дадывырлары-биле хөй аал чурттаар бажыңнарның капитал септелгезин акшаландырарын сагындыраал.

Возврат к списку