Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кадет училищези ажыттынган

Кадет училищези ажыттынган 12.09.2014

Эрткен улуг байырлалдар хүннеринде база бир онзагай болуушкун Президентиниң Кызыл хоорайда кадет училищезиниң ажыдыышкыны болуп эрткен. 

Найысылалдың мурнуу талазында субурган чанында оран-бажың тудуу каш ай бурунгаар эгелээн. Ам ооң эжиктери бирги кадеттерге ажыттынганы бо. Байырлыг ажыдыышкынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база Төп шериг округунуң башкарыкчызы Владимир Зарудницкий РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң болгаш РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгунуң өмүнээзинден сургуулдарга, башкыларга база өске-даа ажылдакчыларга байыр чедирип, чылыг-чаагай күзээшкиннерни чугаалааннар. ТР-ниң Чазак Даргазы Шолбан Кара-оолдуң Кызыл хоорайга кадет училищезин тургузар дугайында саналын РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Шойгу үезинде деткип, тудугну дарый эгелээн, а чоокта чаа шериг өөредилге черинге өөренир күзелдиг оолдарның хөйүн барымдаалап, ону 300 сургуул өөренир кылдыр калбартыр дугайында дугуржулганы чедип алган.

2014-2015 өөредилге чылының эгезинде аңгы-аңгы өрээлдерлиг чуртталга блоктарын ажыглалче киирген. Өрээл бүрүзүнде үш орун, чунар болгаш арыгланыр чер, гардероб бар. Оон аңгыда өөредилге чорудар блокту болгаш 178 кижиге чемненир столоваяны тудуп дооскан. Стадион, халыыр оруктар, дыштанылга парыгы база белен. Кичээлдер эрттирер өрээлдерни амгы үениң негелделеринге дүүшкен чаа технологияларлыг өөредилге дериг-херекселдери-биле шүмнээн. Училищениң оран-бажыңында эт-септи шуптузун ыяштан кылган. Ынчангаш кадеттерниң өөрениринге болгаш чурттаарынга таарымчалыг байдалдарны долузу-биле тургускан деп болур.

Кадет училищезиниң тудуунга 1000 ажыг кижини болгаш 63 тускай машина-техниканы хаара туткан. Амгы үеде тудугнуң ийиги үе-чадазы эгелээн. «Оборонстрой» тудуг албан чери аът-спорт комплекизин, чуңгулаар хааглыг шөлдү, бассейнни тудар ужурлуг.

Кызылдың кадет училищези Россияда алды дугаар шериг өөредилге чери болуп турар. РФ-тиң Президентизиниң айтыышкыны езугаар Президентиниң кадет училищелери федералдыг округ бүрүзүнге турар. 2010 чылдан эгелээш, чыл санында сентябрьда Оренбург, Тюмень, Ставрополь, Краснодар хоорайларга шериг өөредилге черлерин бирээлеп ажыдып турган. А бо чылын Кызылдан аңгыда, Владивосток биле Севастополь хоорайларда база кадет училищелери ажыттынган.

Байырлыг хүнде Россияның ыдык ырызы диңмиттиг дыңналып турда, генерал-полковник В.Зарудницкий Кызылдың кадет училищезиниң тугун, өөредилге чериниң начальниги Андрей Киселевка дамчыткан.  А бирги коңганы 5-ки класстың кадеди Субедей-Маадыр Саая эдискен. Күрүнениң ыдык сүлде демдектериниң дугайында бирги кичээлге В.Зарудницкий олуржуп, оолдарга чагыг-сүмезин берген.

«Тыва», «Верея» ансамбльдери база Севастополь хоорайдан Кара-Далай флодунуң ыры болгаш танцы ансамблиниң солун концерти Тываның баштайгы кадеттеринге онзагай белек болганы чугаажок. Президентиниң  Кызыл хоорайда кадет училищезиниң ажыл-чорудулгазы, амыдырал-чуртталгазы хайныышкынныг эгелээн. Кадет оолдарга, башкыларга, ажылдакчыларга чедиишкиннерни күзеп каалы.

Азияна Тау.

"Шын" солун


Возврат к списку