Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың чоогунда Улуг-Хемниң эриинге камгалал чалдарны тударын Россияның Бойдус яамызы деткээн

Кызылдың чоогунда Улуг-Хемниң эриинге камгалал чалдарны тударын Россияның Бойдус яамызы деткээн 06.12.2021 Республика найысылалының солагай талакы дачалар ниитилелиниң девискээринде чурттап турар 10 муң ажыг кижилерге айыыл чок чорукту хандырары-биле гидротехниктиг тудугну тудар. Тываның Арга-арыг ажыл-агыйы база бойдус ажыглалы яамызының Кызыл хоорайның барыын талазында Улуг-Хем хемге камгалал чал тудар ажылдарга субсидия алырынче киирген чагыы деткимчени ап, “Бойдус курлавырларының дагын бүдүрүлгези база ажыглалы” күрүне программазының хемчеглер даңзызынче кирген. Айыттынган ажылдарга 487 830,78 муң рубль ниити хемчээлдиг акшаландырыышкын көрдүнген.
Суг курлавырларының федералдыг агентилелиниң деткимчези-биле, 2005 чылдан бээр Тываның девискээринде гидротехниктиг 16 тудугну эде чаартып, капитал септелгени кылган. Ол ажылдарның түңнелинде 80 муң ажыг кижиниң чурттаар черлерин камгалап, суг халавының 1,5 млрд рубль ажыг акшага когаралын чайлаткан.
Ындыг болзажок, бо чазын база чайын болган үерлээшкин Кызылдың барыын талазында совет үеде туткан ол камгалал чалды чууй шапкан. Бажың чанының 100 ажыг участоктары сугга алзып, миллион-миллион рубль акшага когараан.
Ам тудар чаа камгалал чал уруглар сады, школа, фельдшер-акушер пунктузу дээн ышкаш социал объектилерни база 10 муң хире чурттакчылыг девискээрни суг халавындан камгалаар. Арга-арыг ажыл-агыйы база бойдус ажыглалы яамызының баш бурунгаар санаан медээзи-биле алырга, суг үери ол участокка 686,6 млн рубльга когаралды чедирип болур.

Возврат к списку