Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылдың септелге кампаниязында Тываның социал адырында 51 объект киржип турар

2023 чылдың септелге кампаниязында Тываның социал адырында 51 объект киржип турар 27.10.2023

2023 чылда социал адыр объектилерин бүрүнү-биле чаартып-септээр улуг кампания Тывада чоруп турар. Федералдыг база республика бюджеттеринден акшаландырган аңгы-аңгы күрүне программалары-биле 51 албан черин - беш культура албан черин, кадык камгалалының 10 объектизин, 15 өөредилге организацияларын, алды социал албан черин, ийи аныяктар төвүн, 13 спорт организацияларын эде чаартып турар.

Бөгүнде 35 объектиде шупту септелге ажылдары бүрүн доозулган. «Өөредилге» национал төлевилел күүселдези-биле республиканың 13 ниити билиг школаларын бүрүн септеп, чаа эт-сеп болгаш дериг-херексел-биле дерээн, амгы үениң аныяктар төптеринге дээш Барыын-Хемчик биле Бии-Хем кожууннарда оран-саваларны эде чаарткан.

«Уруг бүрүзүнге чедиишкин» федералдыг төлевилел боттанылгазы-биле «Аныяк» Кызылдың өөредилге төвүнүң оран-савазын чаартып септээн. Таңдының Кочетов суурда фельдшер-акушер пунктунуң септелгезин, Каа-Хем кожуун эмнелгезиниң чылыг оруунга, Чөөн-Хемчиктиң эмнелге төвүнүң чылыг биле соок суг хандырар четкилеринге капитал септелгени, котельнаязынга чаа котелду республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле боттандырган.

Ак-Довурак хоорайның, Барыын-Хемчик, Тес-Хем, Тожу, Мөңгүн-Тайга база Өвүр кожууннарның база «Авырга» республиканың спорт школаларын эде чаарткан.

Өвүрде, Улуг-Хемде база Кызыл хоорайда Өг-бүлеге база уругларга социал дуза төптерин, Таңды кожуунда «Байлак» кадыкшылга лагерин септээн. «Культура» национал төлевилел күүселдези-биле Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадырда база Барыын-Хемчиктиң Эрги-Барлыкта культура бажыңнарында, ол ышкаш К.И. Чуковский аттыг республиканың уруглар библиотеказында болгаш Тываның Национал музейиниң Сүт-Хөл кожуунда салбырында септелге ажылдары доозулган.

16 объектиде септелге ажылдары ам-даа уламчылавышаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрткен аппарат хуралында, социал адырның объектилеринде септелге ажылдарын чогуур хуусаазында доозарын айтып, а харыысалгалыг яамылар удуртукчуларынга тудуг организацияларының ажылын хүн бүрүде хынаарын чедип алырда чагырга даргалары-биле кады ажылдаарын дааскан.


Возврат к списку