Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр

Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылды экижиткен муниципалитеттерге акша шаңналын бээр 11.03.2019
Тываның Чазаа корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика ажылын күштелдирип, муниципалитеттерниң ажыл-чорудулгазының шынарын бедидер сорулга-биле, республика бюджединден субсидия тыпсырының дүрүмүн бадылаан. 
РФ-тиң Бюджет хоойлузунуң 139 чүүлү езугаар документини ажылдап кылган. Муниципалдыг тургузуглар аразында корум-чурум үрээшкиннеринге удур эки ажылдыг дээш, чылдың мөөрейинге тиилээн кожууннуң бюджединче шаңнал акшазын шилчидер. 2018 чылдың түңнели-биле үшкү черни Сүт-Хөл кожуун (шаңналы – 60 муң рубль), ийиги черни – Чөөн-Хемчик кожуун (шаңналы – 85муң рубль) алганнар. Кызыл кожуун тиилээш, 110 муң рубльдиң шаңналынга төлептиг болган.  
«2017-2020 чылдарда Тыва Республикада хөй-ниити чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиинге удур демисел» күрүне программазы-биле чылдың-на үлеп турар акша-хөреңги түңүнден республика мөөрейиниң шаңнал акшазы хамааржыр. ТР-ниң Чазааның 2017 чылдың февральда доктаалы-биле Күрүне программазын бадылаан. ТР-ниң Баштыңының Администрациязы биле ТР-ниң Чазак Аппарадының Регионнуң айыыл чок чорук департаментизи республика мөөрейиниң организатору.  
Конкурс комиссиязының кежигүннери муниципалитеттерниң көргүзүглерин 8 пунктуга шылгаар. Бүрүткеттинген кем-херектерниң ниити санында аар болгаш онза аар кем-херектер, эзирик кем-херектер санындан эгелээш, корум-чурум профилактиказының муниципалдыг программазының дээштиин, хосталган кижилерни ажылга хаара тударынга деткимчени көргүскенин көөр.  
Республика бюджединден субсидияны муниципалдыг тургузугларда корум-чурумну быжыглаарынга база корум-чурум үрээшкиннеринге удур ажылдаарынга, хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга киржип турар хамаатыларны болгаш оларның каттыжыышкыннарын деткииринге бээр. 
Конкурс комиссиязы муниципалитеттерниң 2019 чылда ажылының түңнелдерин бо чылдың төнчүзүнде үндүрер.

Возврат к списку