Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 3-тен 7 харлыг ажы-төлге социал төлевирлерни 15 муң ажыг өг-бүле алыр

Тывада 3-тен 7 харлыг ажы-төлге социал төлевирлерни 15 муң ажыг өг-бүле алыр 08.09.2022 Тывада 3-7 харлыг ажы-төлге социал төлевирлер бээр талазы-биле ажылдар уламчылавышаан. Республика Чазаанга киирген ТР-ниң Күш-ажыл яамызының медээзинден алырга, сентябрь эгезинде 15478 өг-бүлениң билдириишкининге ол пособиени алыр кылдыр чөпшээрешкен, ам-даа 2,5 муң ажыг кижиниң бөлүк документилери яамыга хамааржыр албаннарның хыналдазында.
Яамы регионда доктааттынган амыдырап-чурттаарының хемчээлинден куду – 14059 рубльден эвээш орулгалыг өг-бүле пособиени алыр эргелиинсагындырган. Өг-бүлениң пособиеге хереглелин федералдыг хоойлужудулгада айыткан өске барымдааларны база көөр, чижээ, шимчевес болгаш шимчээр өнчүзүнүң бары, ооң шөлү дээш, оон-даа өске.
6,9 муң билдириишкин киирикчилериниң ол чүүлдери дүүшпейн барганындан, төлевирни бээринден ойталаан. Өг-бүлениң ажылдаар назылыг кижилерниң орулгазы чок, азы ажылдавайн турарындан, төлевирер алыр ужурлуг дыка хөй кижи ол эргезин чидирген.
Өг-бүлениң хереглелинден төлевилелдиң хемчээли хамааржыр. Эң берге байдалдыг өг-бүлелерге 100 хууну бээр болза, кижи санынга ортумак орулганың түңүн санап тургаш, амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлиниң 75, азы 50 хуузу хире төлевирни бээрин доктаадыр. Республиканың Күш-ажыл яамызы Тываның бюджединде 3-7 харлыг уругларга төлевирлер дээш, 2022 чылда 3 млрд. 451,2 млн рубльди тускайлаанын дыңнаткан.

Возврат к списку