Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң түр када күүседикчизи Бай-Хаак суурже оруктуң база “Чедер” курорт-дыштанылга комплекизиниң тудугларын хынаан

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезиниң түр када күүседикчизи Бай-Хаак суурже оруктуң база “Чедер” курорт-дыштанылга комплекизиниң тудугларын хынаан 07.05.2021
Владислав Ховалыг Таңды база кызыл кожууннарда тудуушкунда база септелгедеобъектилерни хынап чорааш, чагыг кылыкчылары ажылдың шынарынче хыналданы күштелдиреринче, а тудугжулар керээде хүлээнген ажылын үе-шаанда шынарлыг кылырынче кичээнгейни угландырган. 
Тываның Баштыңының албан-хүлэлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг Таңды кожууннуң төвү Бай-Хаак суурже орукту септелгезин 2021 чылдың июнь айда хуусаадан эрте дужаар деп сорулганы салган “Суугу” КХН-ниң төлээлери-биле ужурашкан. Бай-Хаак суурже киирер черге долганыр орукту салыры чугула херек бе дээрзин орук-транспорт комплекизиниң яамызындан айтырган. Ажылдарны дүргедедип, орукту чазып алгаш турбазын айыткан. Ындыг байдал чогаалчыга-даа халалыг, орук шимчээшкининге-даа айыылдыг. 
“Таарымчалыг аргаларны дилеп тывар. Ажылды шалыпкын, шынарлыг кылыр. Чагыкчы база тудуг чери ажыл туруптас кылдыр, ажылга харыысалганы күштелдирер” – деп, Тываның Баштыңы албан-хүлээлгени түр када күүседип турар Владислав Ховалыг чугаалаан.
 Бай-Хаактан ээп олура, “Чедер” курорт-дыштанылга тудуунга четкен. Улуг оран-сава биле автомобиль оруунга капиталдыг септелгени бо чылын доозар. Чырык хандырылгазынга кожар. Чылыг  котельнаязын, суг хандырар черни тудуп эгелээн. Чедер хөлдүң девискээринге кудукту казарын өөренип көрүп турар. Хөл дустуг болганындан аңаа эжинмес, ынчангаш дыштаныкчыларга бассейнни июльда ажылдадыр план бар. 
Владислав Ховалыг республиканың Бойдус болгаш экология яамызынга херек чөпшээрелдерни алырын контрольдаар даалганы берген. А Одалга болгаш энергетика яамызы туттунган оран-саваны чылыгга кожарынга дузалажыр, Экономика яамызы инвесторнуң кииргени бюджеттен дашкаар акша-хөреңгини хыналдага алыр даалгаларны онааган. 
Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг республика чонунуң кадыкшылын экижедиринге “Чедер” курортту онза черни ээлээр ужурлуг деп демдеглээн. Тываның экономика сайыды Айдыс Сат төлевилелди боттандырганындан 100 чаа ажылчын олуттар ажытынып, 460 дыштанылга оруннары салдынып, 8,3 муң кижи кадыын быжыглап, республикаже туристерниң саны чылда 100 муң чеде бээрин дыңнаткан.

Возврат к списку