Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары

РФ-тиң субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары 30.09.2014

Сентябрь 25-те Тыва Республиканың Чазааның хуралдаар залынга «Россия Федерациязының субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары» деп Бүгү-россия чергелиг эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. 

Россияның Президентизи Владимир Путинниң Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл байырлалынга кээп, Тываның чонунга бо улуг байырлал-биле байыр чедиргениниң болгаш Тыва дугайында кыска видео-чурумалды конференция эгелээриниң мурнуу чарыында ооң киржикчилеринге көргүскен.

Конференцияның ажылын Тыва Республиканың Конститустуг судунуң даргазы, юридиктиг эртемденнерниң кандидады Аяс Саая ажыткан. Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Артур Монгал конференцияның киржикчилеринге, ооң ажылынга Россияның өске регионнарындан киржип келген аалчыларга байырны Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң өмүнээзинден чедирип, «Россия Федерациязының субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары» деп Бүгү-россия чергелиг эртем-практиктиг конференция Россияга болгаш ооң девискээрлеринге конститустуг ажыл-чорудулганың сайзыралынга идиг боор деп чугаалаан. Россия Федерацияларының субъектилериниң аразында Тыва Республиканың конститустуг төөгүзү бир янзы, хамаарышпас Тыва Арат Республика, Совет Эвилелиниң составында автономнуг республикаларының бирээзи, амгы Россияда Тыва Республика дээш нарын ниитилел-политиктиг орукту эрткен болгаш, ооң конститустуг сайзыралы онзагай болган деп, Артур Монгал демдеглээн.

Конференцияның ажылынга Россия Федерациязының Судьялар чөвүлелиниң Президиумунуң кежигүнү, Соңгу Осетия-Алания Республиканың Конститустуг судунуң даргазы, юридиктиг эртемнерниң кандидады, Соңгу-Кавказ даг-металлургия институдунуң күрүне хоойлу-дүрүм эртемнериниң кафедразының эргелекчизи Александр Цалиев, Санкт-Петербургтуң экономика болгаш саң-хөө күрүне университединиң күрүне теориязының болгаш төөгүзүнүң база хоойлу-дүрүм кафедразының эргелекчизи, юридиктиг эртемнерниң доктору Георгий Бернацкий, Бурят Республиканың Конститустуг судунуң халажылгада даргазы, юридиктиг эртемнерниң кандидады Капитон Будаев дээш, өске-даа эртемден юристер киришкен.

«Россия Федерациязының субъектилеринде конституционализм: хөгжүүрүнүң перспективалары» деп Бүгү-россия чергелиг эртем-практиктиг конференция Россияга болгаш ооң девискээрлеринге конститустуг ажыл-чорудулганың сайзыралынга идиг боор дээрзин конференцияның ажылы көргүскен.


Возврат к списку