Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Биче төрээн чуртувустуң төөгүлүг хүнү-биле

Биче төрээн чуртувустуң төөгүлүг хүнү-биле 11.10.2021 Тываның Баштыңы Вячеслав Ховалыг октябрь айда республиканың төөгүзүнде онзагай хүннүң дугайында социал четкиде арнынга сагындырып бижээн: <br>
 «Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюн август айда демдеглээш, күрүне тургузуглуг апарганывыстың эгези - октябрьда төөгүлүг ай-хүннер дугайында база сактып чоруур ужурлуг бис.
Октябрь 11-де ССРЭ-ниң Дээди Соведи Тыва Арат Республиканы улуг чурттуң составынга хүлээп алырының дугайында чарлыкты үндүрүп, Тываны Россияның составынга автономнуг область эргелиг кылдыр киирип алырын РСФСР-ниң Дээди Совединге сүмелээн. Ол  бистиң төөгүвүстүң чугула факт-барымдаалыг болуушкуну Тываның экономика, культура, өөредилге, кадык камгалал хөгжүлдезин он-он чылдар бурунгаар тодараткан болгаш, эрткен чүс чылдың 40 чылдарында чурттап чораан бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың, ада-иевистиң база бистиң шуптувустуң салым-чолунга улуг салдарны чедирген. Бөгүнде 77 чыл оюн демдеглеп турар болуушкун-биле тыва өг-бүле бүрүзүнүң төөгүлүг харылзаазын көрүп болур. Мугур сан эвес-даа болза, байырлыг оюн демдеглеп болур.
Октябрь 10-да Тыва автономнуг областы Тыва Автономнуг Совет Социалистиг Республика кылдыр эде адаан. Оон бээр 60 чыл эрткен. Эрткен үе чокта, келир үе турбас болганда, биче Төрээн чуртувустуң төөгүлүг ай-хүннерин сактып чоруурулуңар».

Возврат к списку