Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада гонконг гриви-биле аараан 17 таварылга демдеглеттинген

Тывада гонконг гриви-биле аараан 17 таварылга демдеглеттинген 06.12.2021 Эрткен чылын Тываның девискээринге грипптен аараан чаңгыс-даа таварылга демдеглеттинмээн болза, бо чылдың 48-ки неделязында А(H3N2) гриви-биле (гонконг грипп) аараан 17 таварылга бүрүткеттинген. Аараан кижилер санында 17 харга чедир чеди чаш база ийи иштиг херээжен бар. Бичии уругларлыг коллективтерге гриппке удур профилактика хемчеглерин күштелдирери чугула деп, кол санитар эмчи Людмила Салчак демдеглээн. Школалар болгаш уруглар садтарының удуртукчулары “эртенги шүүрээшкинче” кичээнгейни салып, бир эвес  эмчиниң бадыткааны аараан уруглар саны класстарда азы бөлүктерде 20 хуу ажа бээр болза, ол бөлүкке азы класска карантин чарлаарының дугайында шиитпирни үндүрүп болур.
Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак, аараан кижилерниң хөй кезии халдавырдан тарытпаанын, а гриппке удур вакцина республикада чедер дээрзин дыңнаткан. Бичии уруглар, иштиг херээженнер база 60 хардан өрү назылыг кижилер ортузунга сезоннуг гриппке удур тарылганы шапкынчыдарын Кадык камгалал яамызынга сүмелээн.
2 харга чедир бичии чаштар аразында ОРВИ-ден аарыыр чорук көвүдээнин Тываның кадык камгалал сайыды Анатолий Югай бадыткаан. Ынчангаш бичии уруглар эмчилериниң үнүүшкүн бригадаларының санын немээн. Кызылдың уруглар поликлиникаларында соңгаарладып болбас эмчи дузазының немелде кабинеттерин ажыдып, ооң ажылдаар шагын 8.00 шактан 22.00 шакка чедир доктааткан.
Республикада 57 720 санныг «Совигрипп» вакцина база 39 150 санныг «Ультрикс Квадри» вакцина келген. Кижилер чурттап турар черлериниң аайы-биле поликлиникаларынга тарыдып алыры чугула.
ОРВИ-ден аарыыр чорук көвүдээни-биле, кызыгаарлаан хемчеглерни киирер дилеглер Росхереглелхайгааралының республикада эргелелинче кирип турарын Людмила Салчак дыңнаткан. Коллективтеринде уругларның 20 хуузу келбээн болза, өөредилге организациязының удуртукчузу чогуур шиитпирни үндүрүп болурун кол санитар эмчи сагындырган. Школа азы школа назыны четпээн уруглар албан черинче уругнуң келбээн чылдагаанын шын эвес дамчытканы-биле холбаштыр дилеглер чок болуп турарын Людмила Салчак дыңнаткан. Келбээниң чылдагаанын хөй кезинде”өг-бүледе байдал-биле” деп айтып турар. База ол ышкаш ада-иелер поликлиникаларже дыңнатпайн, ажы-төлдү боттары эмнеп турары шын эвес.
Участок эмчизинге аараан уруг бүрүзүнүң барып шинчиткенинден, чогуур эмнээшкинни ап турарын демдеглеткенин көрүп, карантинни киирерин республиканың кол санитар эмчизи сагындырган. Уругнуң эмчи дептеринче шинчээниниң бижимелин албан киирер. Кадык дээн эмчи бижииниң соонда, өөредилге албан черинче барып болурун чөпшээрээр.
Бир эвес уругнуң эъди изиг, ОРВИ-ниң им-демдектери бар болза, 6-14-24 дугаарлыг телефонче долгааш, эмчини бажыңынче кыйгыртып болурун регионнуң Кадык камгалал яамызы база катап дыңнадып тур.

Возврат к списку