Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чадаанада эрги АТП орнунга чаа школа тудар

Чадаанада эрги АТП орнунга чаа школа тудар 06.06.2023

Эрткен неделя тнчүзүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда чаа школа тудуу эгелээн. “Өөредилге” национал төлевилел күүселдези-биле туттунар 616 олуттуг амгы үениң школазын арга-дуржулгазы улуг, идегелдиг тудуг организациязы “Восток” КХН хүлээнип алган. Тудуг ажылдарынче тус черниң чурттакчыларын хаара туткан деп, чиңгине директор Сергей Уюсов дыңнаткан.

Эргиде АТП турган черниң девискээринге чаа школаны тудар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мартта ажыл-агый аайы-биле сургакчылап чорда, тудугнуң турар черин тодараткан. Ынчан чер ээлеринден участокту садып алыр айтырыгны шиитпирлээн.
"Өөредилге чери тударынга дыка таарымчалыг чер деп санаан бис" – деп, тыва чазактың вице-премьери болгаш төлевилелдиң координатору Александр Брокерт чугаалаан.

Бо хүнде тудуг шөлүнде эрги бүдүрүлгениң озал-ондактыг оран-савазын болгаш дериглерин бузар ажылдар чоруп турар. Хоорайның ол кезээнге школа туттуна бээрге, хөгүжүлдениң чаа чалгыы көстүп, үндезини-биле чаартына бээр.
План езугаар, аңаа хуралдаар залдыг, столоваялыг, ийи спортчу база тренажер залдарлыг, 13 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг үш каът тудуг көстүп келир. Школа чанынга көрүкчүлер олурар черлиг стадионну база тудар. Уруглар амгы үении-биле дериттинген улуг делгем класстарга өөренир. Оон аңгыда чаа школага өрт база камгалал медээчизиниң автоматчыткан системазын эптеп тургузар. Объектини 2024 чылда ажыглалче киирер.

"Бастион" КХН тудуг организациязы марттың төнчүзүнде, Мөңгүн-Тайга кожууннуң чедери берге ыраккы Кызыл-Хая суурунда 176 олуттуг, амгы үениң школазын кончуг берге даг-техниктиг байдалдарда тудуп эгелээнин сагындыраал.

"Өөредилге" национал төлевилел-биле чүгле бо чылын Тывада 10 чаа школаны тудар. Оларның 6-зы – көдээ черлерде. База бир, 176 олуттуг 11 дугаар школаны Улуг-Хемниң Чодураа суурга тудар. «Көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези» РФ-тиң күрүне программазының хемчеглерин күүседип, бо чылын регионга ол объектини тудар.


Возврат к списку