Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы Наадым-2015 хүннеринде сайгарлыкчыларга ажык эжиктер хүннерин эрттирер

Тываның Экономика яамызы Наадым-2015 хүннеринде сайгарлыкчыларга ажык эжиктер хүннерин эрттирер 22.07.2015
 Малчыннарның «Наадым-2015» байырлал хүннеринде Тыва Республиканың Экономика яамызы, «Тыва Республиканың Бизнес-инкубатору» күрүнениң бюджет албан чери, Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиириниң фондузу, Тыва Республиканың Садыг-үлетпүр палатазы, «Тываэнерго» ажык акционерлиг ниитилел, ТЭШИ сайгарлыкчы чоруктуң субъектилеринге тайылбырлыг-консультация ачы-дузазын чедирер талазы-биле акцияны эрттирер. Дараазында айтырыглар талазы-биле тайылбырларны ап болур: 
 - сайгарлыкчы чоруктуң субъектилеринге күрүне деткимчезиниң хевирлери; 
 - ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиириниң фондузундан биче хемчээлдиг чээли алырының негелделери; 
 - ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиириниң Магадылалдыг фондузунуң акша-хөреңгизи-биле хүлээнип,чээли алырының негелделери;
 - чырык четкилеринге техниктиг кожулда/чырыктың күжүн улгаттырарының чуруму; 
 - биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту анкеталаары; 
 - сайгарлыкчы чоруктуң субъектилериниң бизнес-ниитилежилгелеринге, ылаңгыя ТР-ниң Садыг-үлетпүр палатазынга кирип алырга, ажыл-чорудулгазын калбартырының аргалары;
  - сайгарлыкчы чорукту чорударының, бизнести эгелээриниң/калбартырының айтырыглары.
 Сайгарлыкчы чоруктуң субъектилерин эрттирип турар хемчеглерге идепкейлиг киржип, угланыышкын аайы-биле сонуургаан айтырыгларыңарга чогуур харыыны алырын сүмеледивис. 
 Тайылбырлыг консультация ачы-дузаларын июль 23-24 хүннеринде Чадаана хоорайда чурттакчы чонга садыг хандырылгазын көргүзүп турар черлерде тускайлаттынган информация майгыннарындан ап болур.

Возврат к списку