Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тудуг төлевилелдеринге күрүне экспертизазының хуусаазын эвээжеткен

Тывада тудуг төлевилелдеринге күрүне экспертизазының хуусаазын эвээжеткен 24.11.2015
 Тываның эрге-чагыргазы тудуг ажылдарында административтиг шаптараазыннарны ап каапкан. Төлевилел документилеринге болгаш инженер шинчилелиниң түңнелдеринге күрүне экспертизазын 60 хонуктан 45, чамдык объектилерге 30 хонук дургузунда эрттирер хуусаа дугайында хоойлунуң төлевилелин республиканың чазаа ТР-ниң Дээди Хуралынче (парламентиже) киирген. 
 Күрүне экспертизазының үстүкү хемчээлин чуртталга-хамааты тудуг объектилеринге хамаарыштыр тургузары көрдүнген. Нарын тургузуглар объектилер – чижээ, 50 метрден бедик тудуглар, азы 20 метр узун хос черлерлиг үшкү азы дөрткү деңнелдиң гидротехниктиг тудуглары аңаа хамаарышпас. РФ-тиң Хоорай тудуунуң кодекизинде көрдүнгени езугаар күрүне экспертизазының чорудуун 60 хонук дургузунда кылыры хевээр арткан. Бир эвес тудугну ажыглалда чаңгыс аай төлевилел-биле азы тудугнуң тургузуун өскертпээн хевири-биле тудар деп турар болза, инженер шинчилелинге экспертиза чорудуу 45 хонуктан көвүдевес. Инженер инфраструктуразының объектилеринге эксперт түңнелин бээрде база ындыг хуусаада чорудар. Бир эвес инженер шинчилелдериниң түңнелдери төлевилелдиң документилерин сайгарар мурнунда кирген болза, экспертизаны 30 хире хонукта чорудар.

Возврат к списку