Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Хандагайты» (Боршо) кызыгаар пунктузун эде чаарткан соонда ооң эрттирилге күчүзү ийи катап улгадыр

«Хандагайты» (Боршо) кызыгаар пунктузун эде чаарткан соонда ооң  эрттирилге күчүзү ийи катап улгадыр  01.02.2022 Моол-биле кызыгаарда «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузунуң тудуу 2022 чылдың 2-ги кварталында эгелээр. Төлевилелди эде чаарткан соонда, кызыгаарны таварты хүнде 200 автомобиль база 560 хире кижи эрттип турар апаар. Енисей Сибири регионнарның экономиктиг база турисчи адырын ч хөгжүдүп, республиканың эрттирикчи күзүзүн калбартырынга чаа арга тургустунар деп, Тываның эрге-чагыргазы санап турар. Эде чаарталга ажылдарын кылып дооскаш, 2023 чылдың төнчүзүнде пунктуну ажыглалга киирери планнаттынган. Амгы үеде «Роскызыгаар тудуг» ФККА чүък-пассажир автомобиль эрттирилге пунктузунга эде тудар тудуг организациязы-биле күрүне керээзи чардынганын ведомствонуң парлалга албаны дыңнаткан. Кызыгаар эрттирилге пунктузун чаартыптарга объект дүн-хүн дивейн ажылдап, хөй талалыг: чүгле российжи база моол эвес, а өске чурттарның хамаатылары база эртер аргалыг апаарын Роскызыгаар тудуг демдеглээн. Кызыгаар пунктузунуң эрттирилгезин улгаттырганындан Моол биле Кыдаттан бараан саарылгазы көвүдээринге Тыва тала бүзүреп турар. Ынчангаш регионнуң чазаа моол талазынче угланган пунктуже "Енисей" Р-257 федералдыг оруктуң шимчээшкин угланыышкынын 2017 чылда өскерткен. Эрттирилге пунктузунуң ажылын тургуспайн, ийи чадада чаартып кылырын кызыгаар тудуу дыңнаткан. «Хандагайты» эрттирилге пунктузун эде чаартырынга 600 млн рубль көрдүнген.

Возврат к списку