Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2027 чылга чедир Тывага 200 ажыг километр оруктарны тудуп-септээри планнаттынган

2027 чылга чедир Тывага 200 ажыг километр оруктарны тудуп-септээри планнаттынган 03.08.2022

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыды Шораан Чыргал-оол республиканың орук-транспорт комплекизин хөгжүдериниң беш чыл планын ажылдап кылгаш, ында кандыг хемчеглер киргенин республика баштыңынга илеткээн.

Владислав Ховалыг республиканыың бирги ээлчегде кылыр болгаш стратегтиг айтырыгларын өөренип көрбүшаан, 2027 чылга чедир орук четкизин хөгжүдер планны хевирлеп тургузар даалганы берген турган.

Асфальтылыг, чазаглыг, ол ышкаш кылымал шывыглыг, оон аңгыда чедери берге кожууннарже дээш, 218 километр оруктарның тудуушкуну, капиталдыг септелгези база эде чаартылгазы программада киргенин Шораан Чыргал-оол айыткан. Абакан -Ак-Довурак, Ак-Довурак – Чадаана, Кызыл – Эрзин дээн республиканың кол оруктарының байдалынче , Кызыл хоорайны ояр орукче, Ак-Эриктен күрүне кызыгаарынче, Р-257 федералдыг трассаже онза кичээнгей угланган.

Бо чылдың июльда Владислав Ховалыгның Россияның транспорт сайыдының бирги оралакчызы Андрей Костюк-биле чедип алган дугуржулгазын күүседип, «Енисей» Р-257 федералдыг трассаның Кызыл-Чадаана кезээнде 3 участокка орук тудуун 2023 чылче киирер чагыгны яамы белеткээнин сайыт республика баштыңынга дыңнаткан.

Муниципалдар аразында аргыжылганы организастаарының дугайында чугааны база кылганнар. Кожууннар аразынга пассажирлер сөөртүлгезин чорудары-биле кончуг таарымчалыг «YUTONG» деп маркалыг 8 автобусту садар. Августуң ортан үезинде оларны Тывага эккээр. Ынчан кол угланыышкыннарже: Кызыл – Ак-Довурак (Чадаана база Шагаан-Арыгны таварып), Кызыл – Эрзин (Бай-Хаак, Самагалтайлап), Кызыл – Хандагайты, Кызыл – Сарыг-Сеп, Кызыл – Хову-Аксы аргыжылга ажыттынар. Амгы үеде кожууннар чурттакчы чонунга таарымчалыг орук өртээн санап турар.


Возврат к списку