Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен

Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа талазы-биле хурал Тываның Чазаанга болуп эрткен 02.08.2019
Август 1-де Кызылга, Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң чиңгине директору Константин Цицин база күрүне корпорациязының хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашинның киржилгези-биле, эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан өскээр көжүрүлде программазының күүселдезинге хамаарыштыр хурал болуп эрткен.  
Фонд программазының ачызында, эргижирээн бажыңнардан өскээр көжүрериниң эрги программазын чүгле доозар эвес, а национал төлевилелдер чорудуу-биле чаа программаны хуусаадан эрте боттандырар аргалыг чогуур тудуг баазазы республикада тургустунганын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хурал үезинде демдеглээн. 
«Программа күүселдези дыка хөй чүүлдерге бисти өөреткен – деп, Шолбан Кара-оол хуралда чугаалааш, республикага өскээр көжүрүлде программазы нарын программа болурундан аңгыда, эң-не херектиг болганын айыткан. – Адырның дыка хөй удуртукчуларынга профессионалчы болгаш амыдыралчы улуг шылгалда болган».  
Программа күүселдезин республика куруг тудуг баазазындан эгелээнин Тываның Баштыңы демдеглээн. Ындыг-даа болза, Эргижирээн болгаш аварийлиг оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезинче Фонд 2014 чылдан бээр 2,1 млрд. ажыг рубльди тускайлаан болза, республика боду 585, 4 млн рубльди киириштирген. 
«Эрге-чагырганың ажыл-чорудулгазынга эң эки үнелел – кижилерниң өөрүшкүзүн үлежири. Эрги бажыңнарлыг берге байдалда чурттап турган кижилерниң чаа оран-саваже көжүп турарын көөрү дег, өөрүнчүг чүве чок. Фонд удуртулгазының база Хайгаарал чөвүлелинден Сергей Вадимовичиниң онза хамаарылгазының ачызында, кижилер чаа бажыңнарынче чурттап кирген» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
 Бо хүннүү-биле алырга, 2815 кижи (948 өг-бүле) хөй аалдыг чаа бажыңнарже көшкен. Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 255 квартиралыг чаа бажыңны бо чоокку үеде дужаар. 30,3 муң дөрбелчин метр шөлдүг 25 бажыңнарже 792 өг-бүле 2019 чылдың төнчүзүнге чедир көжүп кирер. 
«600 млн рубльди чидирип, бергелерни эрттивис – деп, 2018 чылда-ла көжүп кирер ужурлуг турган кижилерниң мурнунга өреленгенин Сергей Степашин бадыткаан. – Чамдык тудуг организацияларынга кеземче херектерин оттурган».  
Күрүне корпорациязының хайгаарал чөвүлелиниң даргазы ол айтырыгны шиитпирлээриниң аргалары тыпты бээр деп демдеглээн. «Россияның Президентизи-биле республика Баштыңының ужурашканының шиитпири бар: немелде акша-хөреңгини тускайлап бээрин дилээр бис, ол тыпты бээр боор – деп, Сергей Степашин сагындырган. – Эргижирээн оран-саваларда кижилерни шуптузун өскээр көжүрээлиңер, а чаа программаны хуусаадан эрте күүседиптер бис деп, Шолбан Валерьевичиниң чугаалаанынга таарзындым». 
Мергежий берген тудуг компаниялары Тывада тыптып келгенин Сергей Степашин онзалап айыткан. «Шынарлыг бажыңнарны тудар дээш, шыңгыы хыналданы тудары чугула. Ылаңгыя шынарлыг энергетика талазы-биле» – деп, Степашин чугаалаан. 
Чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче көргүзер фондунуң удуртукчулары республикада ийи дугаар кээп турарын Тываның Баштыңы демдеглээн. «Фонд-биле сырый харылзаалыг ажылывысты ол бадыткап турар – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Фондунуң удуртулгазындан база ооң шупту структураларындан улуг деткимчени ап турар бис».

Возврат к списку