Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Малчыннарның Наадым хүнүнде «Ак Чем - 2022» сүт байырлалы болуп эртер

Малчыннарның Наадым хүнүнде «Ак Чем - 2022» сүт байырлалы болуп эртер 02.08.2022

2022 чылдың август 14-те, “Азия төвү” скульптура төвүнүң девискээринге “Ак чем-2022” республиканың аъш-чем мөөрейи болуп эртер. «Наадым - 2022» малчыннар байырлалында эртер мөөрей чалаң сүттен тыва аъш-чем бүдүрер сайгарлыкчы чорукту нептередиринге идиглиг.

“Эң эки таныштырылга, “Чоннуң жюризи”, “Улусчу жур-чаңчылдарны арттырганы”, Амгы технологиялар”, “Каш янзы аъш-чем кылыглары” деп угланыышкыннарга тиилекчилерни илередип, шаңнап-мактаар.
Сүт продукциязын болбаазырадыр бүдүрүлге адырында сайгарлыкчы чорукту сайзырадыры-биле дериг-херекселдер садып алыр кылдыр мөөрейниң дээди шаңналы – 100 муң рубльди тыпсыр.

Мөөрейге сүт продукциязының хуу болгаш юридиктиг көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери база хөй-ниити чемненилгезинде сайгарлыкчылар киржип болур.

Сүт база сүттен аъш-чем аймаа санитарлыг нормаларга база Россияның болгаш Авразияның стандарттар негелделеринге дүүшкен болу – мөөрейниң киржикчилеринге кол негелде.

Мөөрейниң киржикчилери боттарының ак чемин база ооң технологтуг картазын таныштырып, жюри кежигүннеринге амзадыр. Жюри ак чемниң даштыкы хевири, амданы, өңү, чыды дээш, өске-даа шынарларын көрүп, ак чеминиң каш янзызынга, ону таныштырганынга үнелелди бээр.

Мөөрейге киржир чагыгны Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң албан езунуң бо сайтызынче://fpptuva. ш/ азы дараазында адресче киирер: Кызыл хоорай, Эки турачылар кудумчузу, б.18, 214 дугаарлыг өрээл, телефон 8-39422-36202. 


Возврат к списку