Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурда чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан

Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурда чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан 04.05.2022 “Кадык камгалалының бирги звенозунуң чаартылгазы” федералдыг программа-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Бижиктиг-Хая суурунуң чурттакчы чонунга чаа фельдшер-акушер пунктузун ажыткан.
РЕспубликаның эмчи колледжинге тускай сорулгалыг угланыышкын-биле өөренген доозукчу Айланмаа Саая ФАП-ты эргелекчилээр. 352 кижи – 124 чаш база 228 улуг кижи эмнелге пунктузунуң ачы-дузазын алыр.
Май байырлалдарында фельдшер-акушер пунктузун ажытканы – көдээ черлерде кадык камгалалын чаа, шынарлыг чадаже хөгжүдүп сайзыратканың херечизи апарып, суурнуң чурттакчыларынга онза белек болган.
1962 чылдагы эрги ФАП-тың орнунда чаа эмнелге албан чери эмчи дузазын үе шаанда көргүзер чугула дериг-херекселдер-биле четчелеттинген: ам үениң эмнелге херекселдери база изиг, соок суу бар. Фельдшер эмчи Барыын-Хемчиктиң база республиканың эмнелге организацияларында специалистерже дорт үнүп, консультацияны алыры-биле дүрген дамчыыр Интернетте кошкан.
2022 чылда Тывага 3 эмчи амбулаториязын тудары планнаттынганын сагындыраалы. Кызыл кожууннуң Баян-Кол, Улуг-Хемниң Арыг-Үзүү, Хайыракан суурларга бо чылын ону тудар. Ол ышкаш Каа-Хемниң Кундустугга, Кызыл кожууннуң Терлиг-Хаяга, Чеди-Хөлдүң Ак-Талга ФАП-тарны тудары көрдүнген.
2022 чылда 6 эмнелге объектизин тудар. Программа күүселдезинче федералдыг болгаш регионалдыг бюджеттен ниитизи-биле 70,5 млн рубльди тускайлаан. Ооң 68млн рубли - федералдыг бюджеттен

Возврат к списку