Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада национал төлевилел-биле культура ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидип турар

Тывада национал төлевилел-биле культура ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидип турар 05.03.2024

Президент Владимир Путинниң инициативазы-биле 2019 чылда бүгү чуртта эгелээн «Культура» национал төлевилелиниң «Чогаадыкчы кижилер» федералдыг төлевилели культура ажылдакчыларының профессионал билиг-мергежилин бедидип, сайзыраар арганы берип турар. Россияның башкарыкчы чогаадыкчы дээди өөредилге черлериниң баазазында үзүктел чок өөредилгениң база мергежил бедидериниң федералдыг төвүнге специалистерни өөредир.

Чүгле эрткен чылын 147 специалист программага киржип, Дмитрий Хворостовский аттыг Сибирьниң күрүнениң уран чүүл институдунга база Казаньның күрүнениң культура институдунга мергежил бедидериниң курстарын эрткен.

Аңгы-аңгы угланыышкыннарга эрткен өөредилгелерден культура-массалыг хемчеглерни белеткеп эрттирериниң чурагайлыг аргалары база кадыкшылы кызыгаарлыг кижилерге культура-дыштанылга ажыл-чорудулгазын организастаарының технологиялары эң-не хереглелдиг болган.

Тыва төлевилелди боттандырып, Кемеровонуң, Москваның, Санкт-Петербургтуң күрүнениң культура институттары, Россияның театр уран чүүл институду – ГИТИС дээш, оон-даа өске дээди өөредилге черлери-биле база Россияның күрүне библиотеказы-биле кады ажылдап турар.

Бо чылын республиканың Культура яамызы ам база 147 специалисти өөредир планныг. Бо чылдарда программа боттаныышкыны-биле Тываның культура адырының 525 ажылдакчызының билиг-мергежилин бедидер.

«Чогаадыкчы кижилер» төлевилелден чогаадыкчы коллективтерниң сайзыраарынга грантыларны алыр, культура ажылдакчыларының билиг-мергежилин бедидер арга бар дээрзин, республиканың улусчу чогаадылга төвүнүң директорунуң оралакчызы Урана Намгай-оол демдеглээн.


Возврат к списку