Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ырбанга тудар подстанция тудуу күрүне экпертизазын эртип турар

Ырбанга тудар подстанция тудуу күрүне экпертизазын эртип турар 31.08.2023

Регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг ооң дугайында социал четкилерге дыңнаткан. «Голевтиң даг-руда компаниязы» КХН-ниң башкарыкчы директору Василий Кузичев, Россияның Үлетпүр болгаш садыг яамызының металлургуия база материалдар департаментизиниң директорунуң орлакчызы Владислав Демидов олар-биле Чазак бажыңынга август 30-де ол ужурашкан. Ийи тала Тываның энергия хандырылгазының комплекстиг планының күүселдезин чугаалашкан.
2021 чылдың декабрьда Россияның Чазаа Тываның энергия хандырылгазының комплекстиг планын бадылаанын сагындыраал. Инфраструктура тудуушкуну Тожу кожууннуң суурларын болгаш үлетпүр бүдүрүлгелерин төпчүткен чырык хандырылгазы-биле хандырып, Кызыл хоорайда чырык күчүзүн улгаттырар.
Ырбанга подстанцияны эптеп салыры – план хемчеглериниң бирээзи. Бо күзүн төлевилел күрүне экспертизазының түңнелин алыр. 2024 чылдың төнчүзүнде доостур Туран – Туманная аразынга 272 километрге шөйлү бээр бедик вольтулуг чырык шугумун подстанцияга кожар. Ол чырык шугуму эге баштай Ак-Сугда чес-профир чыдынын шиңгээдир комбинатты энергия-биле хандырар кылдыр планнаттынган.
«Тожунуң чидиг айтырыын бирги ээлчегде шиитпирлээр дээш, республика девискээринде өске инвесторларны ынаар киириштирип, документини чедир кылып тура, Кызылга чырык күчүзүн улгаттырарын планче кииргенивис – чугула базым болган. Чуртталга тудуу шапкынчаан өйде – ол дыка херек» - деп, Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынынга бижээн.


Возврат к списку