Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Уттундурбас спортчу байырлал

Уттундурбас спортчу байырлал 25.02.2014

Тываның Баштыңы: «Сочиге Олимпиада российжилерниң чоргааралы болгаш уттундурбас байырлалы болуп арткан»

2014 чылдың Олимпиадазының медальдарының саны-биле Россияның олимпийжи командазы тергиидеп үнген. Ооң кол эгиннежип турганы Норвегияның чыынды командазы 11 алдын, 5 мөңгүн база 9 хүлер медальдарлыг болган.

Россияның чыынды командазы эрткен үеде чурттуң спортчуларының кышкы Олимпий оюннарынга чаалап алганы медальдар санының талазы-биле  тергиин түңнелин  (1988 чылда Калгариге ССРЭ-ниң командазы 29 медальды чаалап алган) база ажып каапкан. Кышкы Олимпий оюннарын бодунуң девискээринге эрттиргеш, тиилекчи болган чурттарның дөрт дугаары Россия болган. Ооң мурнунда Лейк-Плесид – 1932 чыл, АКШ; Осло – 1952 чыл, Норвегия; Ванкувер – 2010 чыл, Канада чурттары боттарының девискээринге тиилекчи болганнар.

«Россия — өндүр улуг чуртувус, Сочиге Олимпиада – бистиң чоргааралывыс болгаш кажан-даа уттундурбас байырлалывыс» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Олимпиаданың сөөлгү хүннеринде  российжи спортчуларның шуут кайгамчык тиилелгелерин магадап ханмайн чугаалаан. «Бо спортчу байырлалдың чайынналчак чедиишкиннери бистиң ниитилеливисти улам сырый каттыштырар дээрзинге бүзүрээр мен».

Россия бодунуң ооң иштинде экономиктиг күчү-шыдалын бараалгаткан деп, Олимпий оюннарының  ажыдыышкынының хүнүнде Шолбан Кара-оол демдеглээн. «Улуг спортка тиилелгелеривис национал чоргааралывыс болуп, канчаар-даа аажок улуг болгаш хөй янзы чуртувусту каттыштырып, эвилелдеп чоруур. Олимпийжи шимчээшкинге киржилгениң уттундурбас байырлалы, Чер кырында тергиин спортчу деп ат дээш шынчы демиселдиң чараш чорудулгазы бисти шуптувусту манап турар» — деп, Шолбан Кара-оол февраль 7-де чугаалаан. «Меңээ Сочиге Олимпиада чүгле спортчу байырлал эвес, а Россияның кыска үеде, 20 чыл дургузунда чедип алган экономиктиг күчүзүнүң база бистиң арга-шыдалывысты  көргүзери болур».

ИТАР-ТАСС медээ агентилелиниң дыңнадып турары-биле алырга, кышкы Олимпиадаларның төөгүзүнде Сочиге Олимпий оюннары чурттуң спортчуларынга эң чедиишкинниг болган. Россияның бобслеистери:  Александр Зубков, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Алексей Воевода бобслейге тиилекчилер болган. Латвиядан Оскар Мелбардистиң бөлүү — мөңгүн медальды, а АКШ-тан Стивен Холкомбтуң бөлүү хүлер медальды чаалап алганнар. Российжилерниң бо алдын шаңналы РФ-тиң командазының 13-күзү болган. Бо алдын медаль бистиң чуртувустуң бобслей оюннарының төөгүзүнде эң баштайгызы болган. Ооң мурнунда Александр Зубков биле Алексей Воевода Сочиге ийи кижи киржир  бобслейге база алдын медальды чаалап алганнар. Ынчалдыр российжи команданың медальдары 33 четкен – 13 алдын, 11 мөңгүн, 9 хүлер. Ол дээрге 1976 чылда Инсбурк хоорайга ССРЭ-ниң чыынды командазының түңнелдерин ашканы ол (13 алдын, 6 мөңгүн, 8 хүлер медальдар). Инсбуркка деңнээрге, Сочиге чаалап алган мөңгүн медальдарның саны хөй. 1994 чылда Лиллехаммерге кышкы оюннарның түңнели – 11 алдын, 8 мөңгүн, 4 хүлер медальдар, Сочиге Олимпиадага чедир тергиин деп санаттынып турган.


Возврат к списку