Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа ТР-ниң Шериг комиссариады-биле долу эвес мобилизация ажылынче дарый кирген

Тываның Чазаа ТР-ниң Шериг комиссариады-биле долу эвес мобилизация ажылынче дарый кирген 22.09.2022 Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин Россияда курлавырда шериглерниӊ ччамдыызын мөөӊнээр дугайында Чарлыкка ат салганын чарлаан. Владимир Путин Донбассты хостаар тускай операцияның дугайында бодунуң кыйгырыында, РФ-тиӊ Чепсектиг күштеринге шериг албанын эрттирген болгаш амгы үеде курлавырда улусту келдиртирде, оларныӊ арга-дуржулгазын барымдаалаар дээрзин айыткан. Шериг кезектеринче чорудар мурнунда, оларны тускай белеткээр. Республиканың шериг комиссариаттары-биле кады Дээди командылакчының даалгазын күүседип кирипкенин Тываның Баштыңы дыңнаткан.
Владислав Ховалыг долу эвес мобилизация ажылдары канчаар эгелээнин бодунуң блогунда бижээн: “РФ-тиң Чепсектиг күштеринге шериг албанын эрттирген, курлавырда хамаатыларның санын болгаш шериг мергежилдерин тодаргайлап тур бис''.
“Россия Федерациязында долу эвес мобилизацияны чарлаар дугайында” чарлык езугаар http://kremlin.ru/acts/news/69391, мобилизация-биле шериг албанынче кыйгырткан Россия Федерациязының хамаатылары Россия Федерациязының Чепсектиг күштеринде керээ-биле шериг албанын эрттирип турар шериг албанныглар деп статусту алыр.
Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Шойгу интервьюзунда, мобилизация дугайында чугаалап тура, Чепсектиг Күштерге шериг албан хүлээлгезин эрттирген, бөгүнде херек шериг мергежилдиг, дайынчы арга-дуржулгалыг кижилерни кыйгыртырын тайылбырлаан. Ол бөлүкке тааржыр шериг эртемниг, дайынчы арга-дуржулгалыг кижилер Россияда чедер деп, сайыт айыткан.
Мобилизацияже өөредилге черлериниң студентилерин, келдириишкин–биле шериг хүлээлгезин эрттирип турар оолдарны кыйгыртпас, ооң дугайында чугаа чорбайн турар.
Сергей Шойгу курлавырда 300 муң хамаатыны кыйгыртырын дыңнаткан.

Возврат к списку