Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылдың июнь 14-де Тыва Республикада өрттер болгаш суг үериниң талазы-биле оперативтиг байдал

2023 чылдың июнь 14-де Тыва Республикада өрттер болгаш суг үериниң талазы-биле оперативтиг байдал 14.06.2023

Республикада 31,5 га черни алган 2 өрт хып турар: Кызыл кожуунда Чербиниң арга-арыг ажыл-агыйының база Каа-Хем кожуунда Кунгуртугнуң арга-арыг ажыл-агыйның девискээрлеринде 1-1 өрт.

Өрттерниң чылдагааны: 34 хуузунда кижиниң буруузу-биле, 57 хуузунда чаңныктан. Оруктарда тудуг-септелге ажылдары чоруп турары-биле дараазында черлерде шимчээшкин кызыгаарлаттынган: Чадаана — Ийме, Чадаана – Бажың-Алаак, Суг-Аксы – Алдан-Маадыр аразында, Тээли база Ак-Тал суурже кирер черлерде.

Абакан – Ак-Довурак, Кара-Хөл, Эйлиг-Хем суурларже, Суг-Аксы – Ишкин, Суг-Аксы – Баян-Тала аразында оруктарны түр када дуглаан. Ак-довуракчылар болгаш барыын кожууннарның чону Абаканга чедир Кызыл таварыштыр Р-257 федералдыг орук-биле эртип болурлар.

Суг-Аксы – Алдан-Маадыр, Бора-Тайга суурже кирер, Чадаана – Суг-Аксы, Тээли – Кызыл-Даг аразында орук участоктарын эртери берге.

Чазак даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Виталий Бартына-Сады, орук болгаш транспорт сайыды Шораан Чыргал-оол олар республиканың барыын кожуунарында ажылдап турарлар.

ТР-ниң Кадык камгалал яамызы күштерни болгаш аргаларны мөөңнеп, Ишкин база Суг-Аксы суурларда түр үениң пунктуларын ажыдып, Сүт-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң эмчилерин дежурствода салган. Эмнер аймаа четчир. Чөөн-Хемчикте база Барыын-Хемчикте муниципалдар аразының эмнелге төптериниң, Өвүрнүң төп кожуун эмнелгезиниң эмчи бригадалары дарый ажылдарже киреринге белен.

Сүт-Хөл биле Бай-Тайга кожууннар девискээринде онза байдалдар чуруму чарлаттынган. Июньнуң 13-те Хемчик хемниң суу көдүрүп, Суг-Аксы суурда бажың чанының 8 участогун суг алган. Суурда 80 оруннуг түр хүлээп алыр черни ажыткан.

Июньнуң 13-те Кара-Хөл суурже 900 кг аъш-чем аймаан Ми-8 вертолет-биле чедирген.


Возврат к списку