Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бүгү чуртка нептерээр

Бүгү чуртка нептерээр 07.07.2014

Чаа тыва марканың үндүрүлгези

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур үндүрген маркаларны бадыткаарының езулалы Кызылга болуп эрткен.

Тываның Чазааның, ТР-ниң Информатизация болгаш харылаза яамызының Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур үндүрген марказының тускай бадыткалын Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга эрттирген, аңаа харылзаа адырының хоочуннары болгаш ажылдакчылары, хөй-ниитиниң төлээлери киришкен.

Төөгүлүг ол болуушкунга уткуштур Национал музей Тывага хамааржыр ховар маркаларның делгелгезин организастаан, ону аалчылар болгаш чыылганнар улуг сонуургал-биле көргеннер. Маркага бадыткал демдээ болур почта штемпелин базар хүндүлүг хүлээлгени Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, «Россияның почтазы» федералдыг күрүне албан чериниң филиалының удуртукчузу Владимир Ревенкога, Тываның информатизация болгаш харылзаа сайыды Органа Натсакка, өөредилге сайыды Каадыр-оол Бичелдейге онааган. Бир муң тиражтыг кылдыр үндүрген юбилейлиг чагаа хавын база аңаа делгээн.

Бадыткалга киришкен соонда Шолбан Кара-оол мынча деп демдеглээн: «Филателия дээрге онзагай сонуургал тывылдырар чүүл-дүр, марканы көөрге төөгүнүң бичии кезии турупкан ышкаш болур. Маркалардан төөгүнү билип, хөй-хөй чылдарның мурнунда кижилерниң чүнү күзеп чораанын тып ап болур-дур. Чижээ, 1926 чылда үндүрген марканы көрээлиңер, Тываже демир-оруун шөйериниң дугайында планнарны ынчан-на тургузуп турган-дыр. Ында теве чанында паровозту чуруп кааны ооң бадыткалы». Төөгүлүг болуушкуннарны, республиканың онзагай демдектерин почта продукциязынга — маркаларга, чагаа хаптарынга болгаш ажык чагааларга көргүзүп турары дээш «Россияның почтазы» федералдыг күрүне албан чериниң филиалынга өөрүп четтиргенин Чазак Даргазы илергейлээн. Аңаа харыы кылдыр Владимир Ревенко республика Баштыңынга тыва чурукчу Николай Хомушкунуң чуруун белекке берген, ол чурук «Арзылаң мөгени» чураан чагаа хавын үндүрер бодалды почтачыларга тывылдырган. Ол езулалдың соонда чагаа хаптарын, ажык чагааларны күзелдиг кижилерге садып алыр арга тургустунган.

279 муң экземпляр тиражтыг кылдыр үндүрген «Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылы» деп почта марказы саарылгаже июнь 27-де-ле киргенин сагындыраал. Ол Россия Федерациязының бүгү почта салбырларынга баар. Ону орус чурукчу Роман Комса кылган, 37х37 мм хемчээлдиг, ромба хевирлиг. Маркада Тыва Республиканың сүлдезин сарыг өңде сиилбээн. Садар өртээ 15 рубль. 


Возврат к списку