Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада COVID-19-тан чурттакчы чонну тарыырын шапкынчыдар

Тывада COVID-19-тан чурттакчы чонну тарыырын шапкынчыдар 21.02.2022 Тывада чаа коронавирус халдавырынга удур коллективтиң иммунитеттиң деңнели 83 хуу турганындан 76 чедир баткан. Февраль 21-ге чедир республикада 165000 кижиге долу тарыышкынны (I база II компонентилери) кылыр тургаш, 102 534 кижини тарып, планны 61,8 % күүсеткен. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг чурттакчы чонну тарыыр хемчеглерни шапкынчыдарын Кадык камгалал яамызынга дагзып, а организацияларның удуртукчулары тарыдар болгаш катап база салдырар ажылдакчыларның мониторингизин кылып, иммунизацияны үе шаанда чорударын чедип алырын негээн. Росхереглел хайгааралының Тывада эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, республика коронавирус панденмиязының бешки чалгыының эң берге чадазын эрткен. Февраль 14-тен 20-ге чедир COVID-19-тан аараан 1365 кижини илереткен, эрткен неделяга деңнээрге 1 968 кижи эвээш. Ынчан, февраль 7-13 хүннеринде 3351 кижи аараан турган. Бөгүнде эмнээшкинде 3 872 кижи бар, эрткен неделяга деңнээрге 6 930 кижи эвээш, оларның 89 кижи берге байдалдыг. Халдавырлыг аарыгга удур 963 орун фондузунуң 444-ү азы 46,1 хуузу хостуг. Вице-премьер Елена Хардикова, тарыдып база катап тарыдарының темпизи кошкаанындан, коллективтиг иммунитет кудулаанын демдеглээн. Аарып каапкан кижилер үезинде, алды ай болгаш тарыышкынны алыр. А тарыдып турган кижилер катап база тарылганы алыр ужурлуг. Удуртукчулар болгаш кадрлар албаны ажылчын организацияларда коллективтиг иммунитетти чедип алыр дээш, вакцинаны үезинде салдырып турарынга мониторингини кылырын айыткан. Өвүр, Тес-Хем, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Чөөн-Хемчик база Таңды кожууннарда вакцинация планы бөгүнде күүсеттинген. Эрзин кожуун – 89 % (план – 4 179, тарааны – 4 214), Кызыл – 86 % (план – 17 395, тарааны – 15 047), Чеди-Хөл – 85% (план – 3 659, тарааны – 3 120), Барыын-Хемчик – 83 % (план – 12 129, тарааны – 10 128) кожууннар база Кызыл хоорай – 88 % (план – 66 929, тарааны – 59 282) вакцинацияже эвээш кижилерни хаара тутканы демдеглеттинген. Чыдып каап турар муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары девискээрлеринде коллективтиг иммунитеттиң деңнелин чедип алыр дээш, бүгү хемчеглерни алырын дааскан. Республиканың чурттакчылары чурттап турар чериниң аайы-биле, шупту поликлиникаларга баш удур бижитттирип алгаш, коронавирус халдавырынга удур вакцинаны салдырып болур. ТР-ниң Баштыңының 2022 чылдың январь 24-те №31 чарлыы езугаар, ажылдап турар хамаатылар тарыткан болза, ийи хүннүң ажыл төлевирин хевээр арттырбышаан, профессионал хүлээлгелеринден хостаарын хандырар.

Возврат к списку