Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада агаарның изээнинден суг үериниң айыылы тургустунуп болур

Тывада агаарның изээнинден суг үериниң айыылы тургустунуп болур 09.06.2023

Тывада агаар бойдустуң изээнинден хемнер суу хенертен көдүрүлген. Изиг агаар чүгле арга-арыг өрттериниң айыылын тургузар эвес, а суг үерлээшкинин база болдуруп болур.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылдың барыын талазында камгалал чал тудуун хынап четкен. Ооң чугаазы-биле алырга, беш километрде шөйлү берген чаа чал 1,5 муң кижи чурттап турар бажыңнарны, школаны, уруглар садын база өске-даа объектилерни сугдан камгалаар.
«Хемнерниң суу көдүрүлүп эгелээнинден кандыг-даа байдалга белен болур ужурлуг бис. Кызылдың барыын талазында эрткен чылын эгелээн чал тудуун хынап көрдүм. Ажылдар шалыпкын чоруп турар болгаш, тудуг доостурунуң кырында. Харыысалгалыг кижилерге ажылды шынарлыг доозар даалганы бердим. Объект үр үеде чонга бараан боор ужурлуг» - деп, регионнуң Баштыңы ТГ-каналда бижээн.
Каа-Хем суурнуң «Дар» дачалар ниитилелиниң бажыңнары сугга алзып болур айыыл барын губернатор чугаалаан. Ынчангаш бо хүннерде Каа-Хем хемниң эриин быжыглаары-биле ынаар техниканы дүрген чорудар даалганы ЧКА сайыды биле Кызыл кожуун чагыргазының даргазынга берген.
Оон аңгыда, бо чылын Чадаана хемниң чалын септээр ажылды уламчылаар, чыл бурунгаар эгелеп алганы Туран хемниң уну аштап арыглаар ажылдарны доозар. «Элээн каш объектиге: Баян-Кол, Улуг-Хем, Ээрбек хемнерде ажылдарга федералдыг деткимчени чедип алыр дээш ажылдаар бис. Ооң-биле чергелештир Шуй суурнуң чанында камгалал чалды үндезини-биле чаартыр, Алдан-Маадыр суурнуң чанындан агып чыдар Хемчик хемге чал тудар документилерни белеткеп турар бис» - деп, республика баштыңы дыңнаткан.
В. Ховалыг ОБ болу берзе, күштерниң болгаш дериг-херекселдерниң кезээде беленин хандырып, айыыл чок чорук хемчеглериниң база хөделиишкиннер чурумунуң дугайында чонунга дыңнадыр даалганы муниципалитеттер удуртукчуларынга берген.


Возврат к списку