Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен

Кызыгаар эргелелиниң хоочуну Александр Федосов: Тывада ышкаш ындыг бойдусту каяа-даа көрбээн мен 23.08.2018
Александр Федосов, Россияның Федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң хоочуну, кызыгаар албанының подполковниги:  
- Мээң ийиги төрээн черим – Тыва Республика. Төрүттүнген черим Казахстан, Тывада 1999 чылдан чурттап турар болгаш бо мээң ийиги бажыңым. Барыын чүктен эгелээш, Ыраккы чөөн чүкке, Ортаа Азияга дээш, каяа-даа албан хүлээлгем эрттирген мен. Тыва Республикага ажыл-албаным доостум. Мында ышкаш бойдус чурумалга, мындыг кижилерге душпас сен. 
Оолдар ышкаш, бичиимден-не шериг болуксап чордум. Кызыгаар албанын шилип, бүгү амыдыралымны Ада-чуртумга бараан болурунга тураскааттым. Төрээн чуртувустуң делгемнерин камгалаар шериг албанынга.  
Шупту кызыгааржыларга күрүне тугунуң хүнү - дыка улуг байырлал. Чүге? Дайынчы хүлээлге эрттирер чаа хүн эгелээрге-ле, нарядче үнер мурнунда, ыдык ырның адаа-биле күрүне тугун кезээде көдүрер чаңгыс шериглер бо. Шаг төөгүден бээр дамчып келген чараш езулалывыс-тыр. Хуу составтың мурнунда тук киискидер черде тугувуста, бо үеде бистиң камгалап турарывыс Ада-чуртувустуң сүлдези сиңниккен.  
Бистиң республиканың чонунга кезээде омак-хөглүг, бурунгаар чүткүлдүг, келир үеге бзүрелдиг, кадыкшылы быжыг болурун күзээр-дир мен. Республикавысты эң-не кайгамчык кылдыр тудуп сайзырадыры эң-не кол!

Возврат к списку