Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чогаал адырында национал шаңналды тыпсыры-биле мөөрейни чарлаан

Тывада чогаал адырында национал шаңналды тыпсыры-биле мөөрейни чарлаан 08.09.2022 Тыва чогаалдың чечен-мерген чараш арга-ужурларын камгалап арттырып, ону нептедир база уран очулганы хөгжүдүп, сайзыраңгайжыдар сорулга-биле чыл санында-ла «Национал чогаал шаңналы» мөөрейни эрттирери чаңчыл апарган. Шаңналче кордакчыларның ажылдарын 2022 чылдың октябрь 1-ге чедир хүлээр. Бүгү-ле негелделерге дүүшкен, тулган дирткен чогаалдарның автору база кады бижээн авторлары шаңнал акшазын алырлар. Ноябрь 1-де, Тыва дылдың хүнүнге тураскааткан байырлалда национал шаңналды тыпсыр.
Тыва Республиканың Националдар херектериниң талазы-биле агентилел ажылдарны хүлээр. Мөөрейже тыва дылда чогаалдарны, ол ышкаш өске чоннарның чогаалдарының очулгаларын (тыва дылдан орус, орус дылдан тыва дылче) киирер.
Киржикчи кижи ийиден хөй эвес чогаалды киирер, дараазында оларны шаңналдарже катап база киириштирбес. Дилогия, трилогия дээн ышкаш чогаалдарны чаңгыс кылдыр санаар. Тоожу азы чечен чугаалар база шүлүк чогаалдарының чыындызы 3 автор саазынындан эвээжевес ужурлуг (автор саазынында сөзүглелдиң хемчээли парлаан үжүктер, хос чер-биле кады 40 муң демдек болур). Чогаалдың хемчээлинде кызыгаар чок.
Мөөрейниң организатору – Тываның Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң Контактыда бөлүүнде мөөрейге канчаар киржирин тодаргайы-биле бижээн.
Эрткен чылын Национал чогаал шаңналының “Эки чогаал” бөлүүнге «Сеткилимниң кыйгызы» деп чогаалы-биле Септел Алдын-Кыс Конгар-ооловна тиилээн. “Эки очулга” бөлүкке Принцева Инна Павловна Чигнагийн Галсанның «Дошкун чылдарның тоожузу» деп номун очулдургаш, тиилээн. Автор Ондар Дина Даировна тыва эки турачы санитар кыстарның маадырлыг чоруунуң дугайында «Эглиш дивээн экер эрес гвардейжи эки турачы санитар кыстар» деп чогаалы-биле “Аныяк чогаалчыларның үлүг-хуузу” бөлүкке шылгараан.
Мөөрейге киириштирер ажылдарны дараазында адресте хүлээп турар: 667000, Тыва Республика, Кызыл хоорай, Калинин кудумчузу, 1 Б, өрээл 304. Тайылбыр алыр телефон - 8(39422) 3-21-81.

Возврат к списку