Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш

"Азия төвүнүң уруглары": Тываның чогаадыкчы болгаш салым-чаяанныг уругларынга шөлчүгеш 01.06.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол школачы Ерлан Ооржакка «Изиг чүрек» хөрек демдээн тывыскан. «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалында байырлыг езулалды эрттирген. 
Кызылдың 12 дугаар школазының тоску классчызы Ерлан – езулуг маадыр. Эрткен чылын, Улуг-Хемниң эриинге, өскелер ышкаш дыштанып чыткан. Кажан чанар деп тургаш, сугга дүшкен кижиниң дуза дилээн кыйгызын дыңнап каан. Оол маңнап-ла каан. Бирээзин камгалап кааш, ийи дугаарынче бар чыда, буду демир удазынга ылдыртына бээрге-даа, бүгү күжү-биле ушта тептингеш халыпкан… 
"Бөгүн, Уруглар камгалалының хүнүнде, Ералан Ооржак эрес-дидими, тура-соруктуу база энерел сеткили дээш, Бүгү-Россияның уруглар төвү «Орленокка» дыштаныр сертификатты белекке алыр. Эрткен чылын, июльда чаа-ла 14 харлыг, топтуг аажы-чаңныг оол Улуг-Хемниң суунга дүшкен кижини камгалап кааш, ада-иезинге безин ону чугаалаваан. ОБЯ-ның кол эргелели ведомство шаңналын тыпсырын шиитпирлээн» - деп, Тываның Баштыңы Ерлан-биле ужурашкаш, бодунуң блогунда бижээн. 
«Изиг чүрек» хөрек демдээн тургускандан бээр беш чыл иштинде, бүгү Россиядан 23 харга чедир назылыг 690 оолдар, уруглар ол шаңналга төлептиг болган. Бо чылын Тывадан ол демдекти ийи кижи алган. Оларның бирээзи - Саглана Салчак.  
Эрткен чылгы ооң төөгүзү дыка хөй кижилерни кайгаткан, амыдыралдың берге байдалын эртеринге шыдамыы база тиилелгеже чүткүлү дээш ону шаңнаан. Бөгүн Саглана байырлалга кээп шыдаваан, ынчалза-даа шаңналы биле санаторлуг-курорт эмнээшкинин авазы кады алыр сертификады ону тып чеде бээр.  
Бо чылын «Азия төвүнүң уруглары» фестиваль ийи муң хире киржикчилерни хаара туткан. 26 школа база немелде өөредилгениң 16 төвү, шупту 42 өөредилге организациялары келген. Тываның кадет корпузу юнармейжилер-биле "Аныяк армейжилер кадык болур ужурлуг" деп шөлчүгешти белеткээн. 
Юнармейжи шөлчүгешти чүгле оолдар эвес, кыстар база сонуургаан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол автомат чазып база чыырының мастер-клазын көргүскен. Фестивальдың киржикчилери болгаш аалчылары ону кыдыындан хайгаарап, дыка сонуургаан. 
Фестиваль үезинде, бир-ле чаа чүүлдү күзелдиг кижи бүрүзү шиңгээдип алыры, чаңчыл болу берген. Тываның кадет корпузунуң башкылары болгаш өөреникчилери ыяшты оярын көргүскен, Туранның элээди уруглар төвү "чонар-даш" мастер-классты эрттирген, найысылалдың "Эврика"немелде өөредилге төвү элезинден чурук чуруурунга өөреткени солун. Хадың ортумак школазының командазы кидис өйерин, Бай-Тайга кожууннуң «Авырал» немелде өөредилге төвү бичии суй-белек кылырын сонуургаткан. Дыка хөй киржикчилер чаңгыс аай хептерни шилип аңгыланган, чижээ, Ак-Довурактың немелде өөредилге төвүнүң башкылары база өөреникичилери тыва хептерни кеткен.  
Киржикчилер бойдус материалдарындан, даштан суй-белектерни чогаадып, даараан, аргаан чүүлдерни делгээн. Чогаадыкчы бөлгүмнерге кылган онзагай экспонаттарны, каасталгаларны, чуруктарны көөрүнден аңгыда, ону садып алыры көрүкчүлерге дыка эптиг болган.

Возврат к списку