Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилелдер боттанылгазын чедип алыр дээш күжениишкинниг ажылдаар

Национал төлевилелдер боттанылгазын чедип алыр дээш күжениишкинниг ажылдаар 12.12.2023

Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында республикада национал төлевилелдер күүселдезин сайгарып чугаалашкан.
Тыва Республика 2023 чылда РФ-тиң 15 национал төлевилелдериниң 12-зинде киржип, ол угланыышкыннарда 42 төлевилелдиң боттандырылгазында ажылдап турар. Республика «Туризм болгаш хүндүлээчел чорук индустриязы» национал төлевилелде бо чылын бир дугаар киржип эгелээн. «Экология» национал төлевилелдиң «Арыг агаар» федералдыг төлевилелинге база бир дугаар киржип, Кызыл хоорайның агаарының хирлениишкинин санаар ажылдарны келир чылдың бирги чартыында доозар ужурлуг.

2023 чылдың түңнелдеринден алырга капитал септелге кылыр 72 объектиде ажылдарның 80 хуузу доозулган.
«Культура» национал төлевилел күүселдези-биле Алдан-Маадыр, Эрги-Барлык суурларда культура бажыңнары бүрүн септеттинген. “Кадык камгалалы” национал төлевилел-биле Таңды кожууннуң Успенка суурда, Тожу кожууннуң Сыстыг-Хем суурда, Тес-Хем кожууннуң Белдир-Арыг суурда, Бии-Хем кожууннуң Шивилиг суурда, Өвүр кожууннуң Чаа-Суур суурда 5 ФАП-ты база Эрзин кожууннуң Мөрен суурда 1 эмнелге амбулаториязын туткан.

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел чорудуу-биле 21 объектини туткан: Аянгаты база Дерзиг хемнерни кежир 2 көвүрүгнү эде тудуп чаарткан, 19 орук участокторун септээн.
«Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлеңи» национал төлевилелди боттандырып, 28 хөй-ниити шөлдерин чаагайжыткан.

Эрткен чылдан шилчип келген 15 объектиниң 4-үнде ажылдар доозулган: Туран хоорайда Орус бирги чурттакчылар парыгын чаагайжыдып, Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда Культура бажыңын тудуп, Барыын-Хемчиктиң Аянгаты суурже орукта көвүрүгнү кылып, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң бичии уруглар поликлиниказын капиталдыг септээш, ажыглалче киирген.

2023 чылдың декабрь 1-ниң хүнү-биле алырга, республикада национал төлевилелдер сорулгаларын чедип алырының ниити деңнели 98,34 хуу болуп турар. Эрткен чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, 3,3 хуу өзүлделиг.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг национал төлевилелдер федералдыг программалары-биле республикада боттандырып турар төлевилелдерниң күүселдезин чедип алыр дээш, регионалдыг яамылар удуртулгазы күжениишкинниг ажылдаарын айыткан.


Возврат к списку