Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда 616 олуттуг чаа школа тудуун хынаан

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда 616 олуттуг чаа школа тудуун хынаан 25.09.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чөөн-Хемчик кожууннуң 150 чылдаан база «Алдыы-Хүрээ» сарыг шажын хүрээзиниң 150 чылынга тураскааткан муниципалитетче ажылчын сургакчылаашкынының үезинде, «Амгы үениң школазы» федералдыг төлевилел-биле тутунуп турар 616 олуттуг школага барып четкен.

Тудуг участогнуң начальниги Артем Мартов бо хүнде чаа школаның таваан кударынга белеткел ажылдары чоруп турарын дыңнаткан. Ол талазы-биле адылдар 70 хуу чедир кылдынган.
«Чыл төнчүзүнге чедир бирги болгаш ийиги каъттарның баганаларын тургузуп, кырын шыптар боор бис. Оон оран-саваның таваан сугдан камгалаар, чылыглаар, довураан таптай базар ажылдарны кылыр. Бо хүнде ол бүгү ажылдарда 50 кижи ажылдап турар. 8-10 техника аймаа бар. Ажылчыннарның 98 хуузу - тус черниң чурттакчылары. Ажыл шагы эртенгиниң сес шактан кежээкиниң алды шакка чедер. Объект чогуур тудуг материалдары-биле бүрүн хандыртынган» - деп, Артем Мартов тайылбырлаан.
2024 чылдың дөрткү кварталында объектиде тудуг-монтаж ажылдарын доозар деп планнаан.
Тываның Баштыңы школа тудуун хынап тура, тудугну контрольдаарынче кичээнгейни углаан. Тудуг участогунуң начальниги боттуң күжү болгаш геодезия албаннары ол ажылды чорудуп турар демдеглээн.
«Шөлде геодезия албаны база ПТО килдизиниң ажылдакчылары доктаамал ажылдап турар. Школа тудуу доосту бээрге, арыглал дериг-херекселдери болгаш суг чыыр черде орукту салыр ажыл улаштыр эгелээр» - деп чугаалаан.
13 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг Чадаананың 616 олуттуг, үш каът чаа школазынче амгы үениң өөредилге, спортчу дериг-херекселдери-биле дериттинген класстар, спортчу шөл, бодунуң стадиону, улуг зал, столовая, ийи тренажер залдар дээш, чугула шөлчүгештер кирген. Чаа школаны камгалал-хайгаарал дериг-херекселдери-биле дериир.


Возврат к списку