Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа биле Моолдуң Завхан аймаа кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салганнар

Тываның Чазаа биле Моолдуң Завхан аймаа кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салганнар 19.02.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Моолдуң Завхан аймааның губернатору Гомбосурэн Унурбаяр олар садыг-экономиктиг, көдээ ажыл-агый, экологтуг, турисчи, эртем-техниктиг, өөредилге, культура, гуманитарлыг болгаш социал, күш-культура болгаш спорт адырларынга Тыва Республиканың Чазаа-биле Моолдуң Завхан аймааның чагыргазының кады ажылдажылгазын калбартып, быжыглаарын көрген документиге атты салганнар. Бирги вице-премьер Владимир Донских ажылчын бөлүктү удуртуп, дугуржулганың пунктуларының күүселдезин дүүштүрер.

ТР-ниң Чазааның Бажыңынга, республиканың баштыңы Владислав Ховалыгның удуртканы сайыттар кабинединиң кежигүннериниң база губернатор Гомбосурэн Унурбаярның удуртканы моол делегацияның ажыл-агыйжы ужуражылгазының үезинде дугуржулгага ат салыр езулал болуп эрткен.

Кызылда Моолдуң чиңгине консулу Чимид Ганболд моол таланың делегациязын үдээн. Моол губернатор чаа албан-дужаалдыг бир дугаар кожазында кызыгаар республикаже келген.

Моол делегация оон аңгыда, культура объектилерин, Кызыл хоорайда бүдүрүлгелерге чедип, регионнуң яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары-биле ужурашкан.

Ол ужуражылгалар үезинде кады ажылдажылга точкаларын, алызында ажыл-херектерни сайгарып чугаалашкан. Ийи таланың мооң мурнунда чедип алган дугуржулгазынга даянып, харылзааны уламчылаары демдеглеттинген.

Тыва биле Завхан аймактың девискээрин таварып Кыдатче угланыр демир-орук аргыжылгазын хөгжүдериниң преспективазынче моол тала кичээнгейн угландырган. Дээрги Унурбаяр Арц-Суур – Цаган-Тологой эрттирилге пунктузун таварар ол угланыышкынның демир-орук оруун тудар төлевилел ажылдап кылдынганын,а российжи таладан ол орук моол талаже кирип келиринге идегелин илередип, кызыгаар чоогунуң ийи регионунуң хөгжүлдезинге эки салдарны чедирерин чугаалаан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг, Моол база барыын Кыдатче Төп-Евразийжи транспорт коридорун тудар дээн Россия Федерациязының президентизи Владимир Путинниң инициативазын таныштырган. Тыва Республика биле Завхан аймактың девискээрлерин таварар ол коридорну хевирлээр саналды боттандырар дээш, республика идепкейлиг ажылдап турарын ол дыңнаткан.

Владислав Ховалыг ат салган дугуржулгага даянгаш, ийи таланың ажылын харылзаштырып, документилерниң пунктулар күүселдезин квартал санында илеткээр ийи таланың ажылчын бөлүүн тургузарын саналдаан.
Беш чыл хуусаалыг дугуржулга ийи таланың харылзаазын оон-даа бедик деңнелче көдүрер боор деп демдеглээннер.

Гомбосурэн Унурбаяр 2023 чылда Моолдуң Завхан аймааның губернатору албан-дужаалга томуйладыр мурнунда, Моолдуң кол ведомстоларынга аңгы-аңгы албан-дужаалдарга ажылдаан, күрүне албанында улуг арга-дуржулгалыг ажылдакчы, социал эртемнерниң доктору, юридиктиг эртемнерниң магистри аттарлыг.

Россия Федерациязының база Моолдуң найыралчы харылзаалары база бүгү талалыг стратегтиг эштежилге дугайында 2019 чылдың сентябрь 3-те керээзиниң база 2000 чылдың ноябрь 14-те Улан-Батор Декларациязының дүрүмнеринге үндезилээш, ийи тала дугуржулгага атты салганнар.


Возврат к списку